Hoe ver is het met de moderne cao Reisbranche?

Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen zijn we in de reisbranche hard op weg om de cao te moderniseren. CNV Vakmensen, andere vakbonden en werkgeversvertegenwoordigers (cao partijen) hoopten in juni tot een akkoord te komen, maar die ambitie blijkt helaas niet haalbaar.

Op dit moment denkt CNV Vakmensen - mede door de vakanties - nog wel 3 maanden nodig te hebben om alle puntjes op de i te kunnen zetten.

Een update: omdat er veel gebeurd is in de tussentijd een korte update van het proces.
In de afgelopen weken is intensief aandacht besteed aan verschillende thema’s in de nieuwe cao. De volgende thema’s behoeven onder meer nog extra uitwerking:

Een sub cao voor reis(bege)leiders:
Zoals jullie in de cao voor de reisbranche met looptijd 1 november 2018 – 1 september 2019 wellicht hebben gelezen, zijn vakbonden (CNV Vakmensen, FNV en de Unie) en werkgevers overeengekomen dat er in de nieuwe cao een sub cao voor reis-(bege)leiders moet worden opgenomen. Dit betekent dat er onder meer afspraken moeten worden gemaakt over beloning, arbeidstijden en inhoud van het werk. Dit thema vraagt nog om verdere uitwerking, maar er worden zeker stappen in de goede richting gezet.

Een passend loon- en functiegebouw voor de branche:
Ook dit thema blijft een uitdaging voor partijen aan tafel. Want hoe kunnen we een loon- en functiegebouw creëren wat recht doet aan de diversiteit van werkzaamheden in onze sector? 

Innovatieve maatregelen ter verbetering van duurzame inzetbaarheid:
Bij duurzame inzetbaarheid kun je denken aan ontwikkeling van medewerkers, maar bijvoorbeeld ook aan het gezond toewerken naar je pensioen. Cao partijen bespreken momenteel welke maatregelen passend zijn voor medewerkers in de reisbranche en welke kosten daarbij horen.

Vergoedingen:
De huidige cao kent verschillende vergoedingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vergoedingen voor overwerk, bijzondere uren en bereikbaarheidsdiensten. Cao partijen zoeken naar een moderne invulling van deze vergoedingen die ook passend zijn bij huidige tijd.


Pas als we als cao-partijen, alles hebben uitgewerkt, komen we toe aan de laatste stap van het traject om tot een nieuwe cao te komen, namelijk de onderhandelingen over zaken als de hoogte van de (collectieve) cao loonsverhoging, de eerdergenoemde vergoedingen, de verdeling van kosten voor maatregelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid, de hoogte van de individuele loonsverhoging(en) en meer.

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met Kitty Huntjens, k.huntjens@cnvvakmensen of 06-47826877