CNV verbaast zich over voorstel verlofaanvragen ANWB

De kaderledengroep van de ANWB en ik hebben met stijgende verbazing en boosheid kennis genomen van de manier waarop de ANWB van jou als medewerker binnen de Wegenwachtorganisatie verwacht dat je je vakantieaanvragen voor komend jaar doorgeeft. Ondanks dat afspraken over verlof in de cao geregeld zijn, is hierover niet met CNV overlegd en wij zijn hierover zelfs helemaal niet geïnformeerd.

Voorgestelde aanpak aanvraag en toekenning verlof (mogelijk) in strijd met Wetgeving en cao

In de cao hebben we afgesproken dat er bij het toekennen van verlof gehandeld zal worden in de geest van de vakantiewetgeving. Dat gebeurt volgens ons nu niet. Daarnaast zijn in de cao duidelijke afspraken gemaakt over de roosters en de toekenning van verlof. We snappen niet waarom ANWB zich daar niet aan houdt.
We zullen opheldering vragen bij de ANWB en zijn aan het uitzoeken tegen welke onderdelen uit dit plan wij eventueel juridische stappen kunnen nemen.

Wij vinden dat de beperkingen die de ANWB jullie nu wil opleggen, zelfs zonder dat de OR daarmee heeft ingestemd, veel en veel te ver gaan.
ANWB zegt dat de kans dat je vrij kunt krijgen op het moment waarop jij dat wilt, groter wordt als jij bereid bent om 24/7 voor ANWB beschikbaar te zijn. Zo werkt het natuurlijk niet. Jouw rechten (verlof/RCE/gekoppelde R-dagen) kunnen niet zomaar aan de kant worden gezet. Dat geldt ook voor afspraken met de vakbond.

Wat staat er in de wet?

Verlof moet worden toegekend naar de wens van de werknemer, tenzij er zwaarwichtige redenen zijn om dat niet te doen (bijvoorbeeld als de ANWB omvalt omdat jij vakantie krijgt).
Bovendien staat in de wet dat verlofaanvragen moeten worden toegekend binnen 2 weken; hoor je niets, dan mag je ervan uitgaan dat je verlofaanvraag is goed gekeurd. 
Ook moet je werkgever onderbouwen waarom een verlofaanvraag is afgewezen.

Wat staat er in de cao (hoofdstuk wegenwacht)?

Uiterlijk op 15 december moet je het basisjaarrooster ontvangen waarin alle aanvangstijden per dienst en het toegekende vakantieverlof staat. Uiterlijk op 21 januari worden daar de inhaalweekenden aan toegevoegd.
Dat betekent niet dat je moet wachten tot 15 december voordat je weet of je verlofaanvraag is goedgekeurd. Het betekent alleen dat je dan een rooster moet hebben waarin het staat. ANWB moet zich gewoon aan de wet houden.
Verder staat er in de cao dat je recht hebt op 3 weken (21 dagen) aaneengesloten verlof (hoofdstuk 6.5). Alle beperkingen die de ANWB voorstelt m.b.t. losse verlofdagen zijn in strijd met de cao-afspraken. 

Vakantieperiode van 17 weken?

Ook dat is in strijd met de cao. In de cao hebben we afgesproken dat het basisjaarrooster onderbroken wordt door een vakantieperiode die maximaal 12 weken duurt (en dus geen 17!). In de cao hebben we nergens afgesproken dat er sprake is van een verlofbeperking voor de werknemers in de wegenwachtorganisatie. 

Jouw vragen/jouw mening

We kregen al veel telefoontjes en mails. 
We zullen de vragen die we tot nu toe van jullie ontvangen hebben en ook de komende week nog verwachten uiteraard meenemen in onze communicatie met de ANWB. Zodra wij meer duidelijkheid hebben zullen wij jullie direct informeren. 

Zijn er zaken waar jij in het bijzonder aandacht voor wil vragen? Laat het mij weten via a.bulsink@cnvvakmensen.nl

Dit is het moment om lid te worden van CNV Vakmensen

Ben jij het ook niet eens met de manier waarop het nu gaat? Meld je aan bij CNV Vakmensen en zorg dat jouw stem gehoord wordt. Aanmelden kan via deze link. Als je je nu aanmeldt, tel je direct mee. De contributie is € 20,23 voor 6 maanden. 
Stuur dit bericht vooral ook door naar je collega's!

Aletta Bulsink
Onderhandelaar CNV Vakmensen
E a.bulsink@cnvvakmensen.nl
M 06 20471888