Al het nieuws

CNV Vakmensen en ANWB update studie-afspraak roosters en 36-urige werkweek wegenwacht

Zoals je weet, zijn we al lang in gesprek met ANWB over betere roosters voor de wegenwacht. Tijdens het laatste cao-overleg heeft CNV Vakmensen hard op dit punt ingezet, omdat wij en jullie het belangrijk vinden dat er nu echt werk gemaakt wordt van de roosters en de problemen waar wegenwachten tegenaan lopen.
Studieafspraak in de cao
Dat heeft geresulteerd in een afspraak waarbij we hebben vastgelegd dat er in de eerste helft van dit jaar een studie wordt gedaan met als doelstelling het verbeteren van de werk-privébalans, het vergroten van duurzame inzetbaarheid en het vergroten van regelmogelijkheden. Het voorstel van CNV Vakmensen om de werkweek te verminderen naar 36 uur wordt hierbij nadrukkelijk betrokken. In deze nieuwsbrief geven we je een update over dit belangrijke onderwerp.

Onderwerpen die CNV Vakmensen aan de orde heeft gesteld

Tijdens het cao-overleg hebben wij o.a. aangegeven dat er gelijkmatiger roosters moeten komen, dat er meer rust in de roosters moet komen, dat er een eind moet komen aan 7 aaneengesloten dagen werken, dat de werkdruk hoog is, dat er te veel wisselingen zijn, dat we willen dat een vrij weekend niet begint met een late dienst op vrijdag en eindigt met een vroege dienst op maandag, idem voor de vakantie, en we willen dat er een eind komt aan het inhaalweekend.
Een hele waslijst aan onderwerpen. We verwachten niet dat een 36-urige werkweek álle problemen die hierboven staan, kan oplossen, maar het levert zéker een belangrijke bijdrage.
Daarom pleiten we er ook voor dat we bij een studie uitgaan van het denken vanuit een 36-urige werkweek. Wat betekent dit, wat lost dat op en waar lopen we tegen aan (en is het te betalen)?

Eerst maar eens de vraag wát gaan we bespreken
CNV Vakmensen, FNV en de ANWB gingen begin januari met elkaar in gesprek om te bepalen hoe we uitvoering kunnen geven aan de gemaakte cao-afspraak. Voor CNV Vakmensen is het belangrijk dat er serieus gekeken wordt naar de mogelijkheden van een 36-urige werkweek omdat we denken dat we daardoor veel issues waar wegenwachten nu tegenaan lopen, kunnen oplossen. ANWB wilde in eerste instantie uitgaan van de huidige systematiek om van daaruit te kijken hoe de roosters beter kunnen worden. Dat lijkt een klein verschil maar het is echt belangrijk om het met elkaar eens te zijn over de vraag 'wat is ons uitgangspunt nu eigenlijk'.
We hebben samen de ambitie om nu echt stappen te zetten.

De aanpak
Onze kaderleden (jouw collega's) worden actief betrokken bij de studie. Met hulp van een externe roosterexpert zal er gekeken worden naar de reële mogelijkheden die er zijn om de roosters écht te verbeteren.
Natuurlijk wordt er ook gekeken bij anderen. Een aantal van onze kaderleden woonde onlangs al een bijeenkomst bij waar mensen van Rijkswaterstaat uitlegden hoe hun roosters tot stand komen en op welke manier zij medewerkers bij de totstandkoming daarvan betrekken.
Ongetwijfeld zijn er nog meer bedrijven waar we nog eens willen kijken hoe zij het hebben georganiseerd.
De werkgroep die zich hiermee bezig moet houden, moet voor 1 juli aanstaande advies uitbrengen aan de cao-partijen. Dat betekent dat er in korte tijd veel werk moet worden verzet.
Dit betekent ook dat je hierover van ons met regelmaat updates zult krijgen.

Bij CNV Vakmensen gaat het om jou
Elke dag weer staan we klaar voor jou en je collega's. Om er voor te zorgen dat jij je werk kunt doen op een veilige en goede manier, met onder andere een gezond rooster, goede arbeidsvoorwaarden en een fatsoenlijk loon.
Dat we vorig jaar een mooie cao hebben kunnen afspreken met afspraken over RVU (waardoor je eerder kunt stoppen met werken), over de studiedagen voor de beginnende wegenwachten, over de feestdagencompensatie voor de mensen op de alarmcentrale en deze studie-afspraak over de roosters komt, omdat we onderhandelen namens steeds meer medewerkers die lid zijn van CNV Vakmensen. Er staat veel op de agenda in 2021. Daar hebben we jou hard bij nodig en ook je collega die nog geen lid is van de bond, maar die ook blij is met de resultaten die we behalen.
Praat, mail of chat over het vakbondslidmaatschap. Aanmelden kan via www.cnv-ledenwerven.nl

Meer weten?
Mail mij op a.bulsink@cnvvakmensen.nl

Aletta Bulsink
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06  20 47 18 88
E: a.bulsink@cnvvakmensen.nl