CNV spreekt met ANWB over verlof ALC en zomer

De zomer is een drukke periode op de ALC. Het is ook een periode waarin veel ALC-medewerkers op vakantie willen. In de cao hebben we een aantal meer algemene afspraken gemaakt over het opnemen van verlof. In de afgelopen jaren kregen we veel klachten over het weigeren van het aangevraagde verlof. Voor CNV Vakmensen is het belangrijk dat medewerkers in staat zijn verlof op te nemen op het moment dat zij dat willen.

Wat staat er in de cao

In de cao van ANWB hebben we veel afspraken gemaakt over verlof. Hoofdstuk 6 van de cao gaat hier helemaal over. Belangrijk is natuurlijk niet alleen hoeveel vakantiedagen je hebt, maar ook of je die dagen op kunt nemen op de momenten waarop jij dat wilt.
In art. 6.5. hebben we afgesproken dat jij recht hebt op 3 weken aaneengesloten vakantie. Voor de fulltime medewerker in onregelmatige dienst betekent dit 21 kalenderdagen aangesloten verlof. Ben jij niet zo'n vakantieganger dan móet je in ieder geval elk jaar twee weken aaneengesloten vakantie hebben. 
Ook wordt verwezen naar de vakantiewetgeving. In de Wet staat dat het verlof toegekend moet worden conform de wens van de medewerker, behalve als je dat redelijkerwijs niet van je werkgever kunt verwachten. Jouw rechten als medewerker zijn echt heel sterk; je werkgever moet van goeden huize komen om aangevraagd verlof te weigeren. Dat weten veel mensen niet. Wees je ervan bewust dat jouw positie een stuk sterker is dan jij misschien wel denkt.
In het hoofdstuk van de cao dat alleen geldt voor medewerkers op de alarmcentrale (14.6) staan aanvullende afspraken over het opnemen van verlof. Alle aanvragen die ingediend zijn meer dan 7 maanden voor het ingaan van de maand waarin de aangevraagde verlofperiode start, worden allemaal beschouwd als gelijktijdig ingediend en hebben gelijke rechten. 
De leiding van de ALC willigt het verlofverzoek in overeenkomstig jouw wensen, tenzij er onvoldoende bezetting over blijft voor de verwachte werkzaamheden. En daar wordt het spannend…

Puzzel, alternatieve procedure

Het is elk jaar weer een heel gepuzzel (van zowel ANWB als de medewerkers) om de vakanties rond te krijgen. Binnen de ALC gedogen de vakbonden nu een alternatieve aanvraagprocedure. Het verlof wordt niet per maand aangevraagd, maar in 1x voor de hele zomerperiode. Dat was tot 2022 een periode van 3 maanden; in 2022 ontstond er onrust en ergernis toen ANWB deze periode eenzijdig met nog weer een maand verlengde. 
Vakbonden dreigden toen om niet langer door de ogen te zien dat ANWB handelde in strijd met de cao-afspraken. Afspraak is immers afspraak; die maken we niet voor niets.
Dat heeft ertoe geleid dat we zowel in 2022 als ook nu in 2023 een uitgebreid (geanonimiseerd) overzicht hebben gehad van ingediende aanvragen, van verlof dat werd toegekend conform verzoek en van verlof dat geweigerd of gewijzigd werd. 


De overall-conclusie is dat ANWB niet moet mopperen; gemiddeld nog geen 50% van de ALC-medewerkers vraagt verlof aan in de zomerperiode. Wat we ook zien is dat bij ongeveer 1/3e van het aangevraagde verlof wijzigingen plaatsvinden; vaak wordt er een week naar voren of achteren geschoven of begint het verlof pas na het weekend. 
Wij hebben het toegestuurde overzicht van 2023 aandachtig bestudeerd; onze bevindingen hebben we met ANWB gedeeld tijdens het overleg dat we deze week voerden.
CNV Vakmensen vindt dat het uitgangspunt moet zijn en blijven dat het verlof wordt toegekend conform de wens van de medewerker. Dat staat zo in de Wet, dat staat zo in de cao, en dat zorgt voor medewerkerstevredenheid. Dat dat niet altijd kan, begrijpen wij ook wel, maar het moet uitzondering zijn en geen regel. 
Wij vinden dat nog te veel aanvragen worden gewijzigd. Wij weten ook dat medewerkers anticiperen op de (on-)mogelijkheden door niet de drie weken verlof te vragen waarop je recht hebt, maar door twee of soms zelfs maar één week verlof aan te vragen.
Omdat we van jullie geen mails of telefoontjes met klachten hebben ontvangen, kunnen we niet anders dan vaststellen dat het dit jaar met de verloftoekenning uiteindelijk goed is gegaan.
ANWB zegt zelf ook dat er wat dat betreft een positieve ontwikkeling heeft plaatsgevonden in volwassener arbeidsverhoudingen.
We hopen dat jij dat kunt onderschrijven. Is dat niet het geval? Stuur mij dan svp een mail want ik wil wel dat ik een juist beeld heb en over de goede informatie beschik. Mijn emailadres vind je onderaan deze nieuwsbrief.

De komende zomer

De werving van medewerkers voor de zomer is in volle gang. Hopelijk is het met de bezetting deze zomer beter geregeld dan vorig jaar. ANWB zegt geleerd te hebben van de afgelopen zomer. Zo gelden dit jaar voor seizoenskrachten dezelfde regels als voor de vaste krachten (als het gaat over werken op kantoor/thuis) en zoals het er nu uitziet, hoeven we deze zomer ook niet in de pen te klimmen omdat vaste krachten minder zouden verdienen dan seizoenkrachten. Of de inzet van ANWB-collega's als "redders in nood" nodig zal zijn, kan nu nog niet worden gezegd. We hopen wel dat de leiding van de ALC dit jaar álle ANWB-ers beschouwt als redders in nood, dus ook degenen die altijd al werken op de ALC en daar in de drukke tijden normaal hun werk doen.

Meer weten, jouw mening laten horen, meedenken?

Stuur mij een mail via a.bulsink@cnvvakmensen.nl

Neem ook eens een kijkje op onze website:

Cao ANWB | CNV Vakmensen

Is je collega al lid van de bond die werk maakt van jouw arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden? We hebben een tijdelijke actie, waarbij jouw collega 6 maanden lid kan zijn voor slechts € 20,23; jij krijgt een waardebon van € 20,00 als dank voor het aanbrengen van een nieuw lid.

Sluit je aan | Lid worden | CNV Vakmensen

Aletta Bulsink
Bestuurder CNV Vakmensen
E a.bulsink@cnvvakmensen.nl
M 06 2047 1888