Cao-overleg ANWB van start, voorstellen uitgewisseld

CNV Vakmensen, FNV en ANWB zijn in gesprek gegaan over een nieuwe cao voor de mensen die werken bij ANWB. Afgelopen maandag zijn de voorstellen met elkaar gedeeld. In deze nieuwsbrief praten we je bij. Als bijlage bij deze nieuwsbrief vind je onze definitieve voorstellenbrief. Die hebben we opgesteld mede op basis van de input van jou en je collega's.

Koopkracht, brandstof-en energieprijzen, werkdruk

Met inflatiecijfers die gierend uit de bocht vliegen, is het logisch dat de nadruk van het overleg in eerste instantie vooral komt te liggen op de loonsverhoging.
Wij hebben in onze voorstellen opgenomen dat we willen dat iedereen er 122 euro netto per maand op vooruit gaat. Dat komt overeen met circa 5% voor een seniorwegenwacht aan het einde van schaal 10. Dit bedrag is door ANWB zelf uitgerekend eind 2021 en gedeeld in de brochure, waarin de 36-urige werkweek op eigen kosten aan de man werd gebracht.
Zit je in een hogere loonschaal, dan is het bedrag procentueel minder. Zit je in een lagere schaal of op een lager loon, dan is het procentueel meer.

Ook hebben we al een aantal keren aandacht gevraagd voor de hoge brandstof- en energieprijzen. Medio april hebben we al ons best gedaan om juíst op die onderwerpen alvast afspraken te maken, zodat je niet hoeft te wachten op afronding van wellicht een langdurig cao-traject.
ANWB wilde daar niet aan. Daarmee zit jij voorlopig met de gebakken peren en moet je geld meenemen om (met de auto) naar je werk te komen. Tijdens het overleg van afgelopen maandag stelde ANWB voor de kilometerprijs voor woon-werkverkeer te verhogen van € 0,10 naar € 0,13 per kilometer. Dat is een stapje in de goede richting maar het is nog steeds volstrekt onvoldoende om de gestegen benzineprijzen enigszins te compenseren.

We hebben opnieuw als belangrijk punt de invoering van de 36-urige werkweek ingebracht. Gelet op de werkdruk die door het hele bedrijf wordt ervaren en de wens van velen van jullie vragen we de invoering van een 36-urige werkweek voor iedereen.

De voorstellen van ANWB

In de onlangs gepubliceerde jaarcijfers van ANWB over het jaar 2021 hebben we kunnen lezen dat het ANWB ondanks Corona opnieuw gelukt is om mooie winstcijfers te produceren, weliswaar niet op het niveau van voor Corona maar toch nog bijna 50 miljoen euro. En dat na al een aantal jaren op een rij waarin 60 miljoen winst werd gemaakt. Kortom, ruimte genoeg voor een fatsoenlijke cao met een keurige loonsverhoging. Zou je denken.
Maar de ANWB houdt de kaarten nog voor de borst en de hand op de knip.
ANWB vindt dat de cao moderner en flexibeler moet worden en aantrekkelijker voor jongeren. Daarom stelt ANWB voor om de eindejaarsuitkering en het vakantiegeld niet meer op 2 momenten in het jaar uit te keren (resp. december en mei) maar elke maand toe te voegen door een flexbudget toe te kennen. Daardoor wordt/lijkt je maandsalaris hoger, maar je moet dus zelf elke maand een deel van dat loon/budget reserveren voor je vakantie en voor het eind van het jaar. Je gaat er niet op vooruit en het is ook niet de bedoeling dat je er op achteruit gaat (onduidelijk is echter wat er bijvoorbeeld gebeurt met de fiscale verrekening van de vakbondscontributie en kilometervergoeding met je eindejaarsuitkering).

Het ziekteverzuim bij ANWB is hoog. ANWB wil daarom aanpassingen (= verslechteringen) in de loonbetaling gedurende de eerste twee ziektejaren.
Andere voorstellen hebben betrekking op het schrappen van leeftijdsdagen, diensttijdverlof en schaal 12 verlof (compensatie voor het feit dat deze geen overwerk mag schrijven).
Ook wil men een afspraak in de cao opnemen over de aanvraagprocedure verlof bij het ALC; het is niet duidelijk of hier de huidige (van de cao afwijkende) procedure wordt bedoeld of wat anders.
Met betrekking tot de roosters van de wegenwacht zet ANWB in op onderwerpen die al een tijd worden genoemd, namelijk de wensroosters, het verlagen van de D-factor, gesplitste R-dagen, 2 weekenden op en 2 weekenden af. Ondanks een studie in 2021, waaruit bleek dat de 36-urige werkweek vrijwel alle roosterproblemen zou oplossen, wil ANWB hier nog steeds niet aan.
ANWB wil het duurzaam meedoenbudget jaarlijks laten vervallen.

Moeilijke onderhandelingen

Het is duidelijk dat de ideeën van ANWB en de vakbonden erg ver uit elkaar liggen en dat het meer nog dan in andere jaren, moeilijke onderhandelingen zullen worden en dat terwijl er geld genoeg is.

Op 25 mei gaan we verder en concentreren we ons eerst op de onderwerpen loon en 36-urige werkweek. Als het daarop niet lukt om tot afspraken te komen, dan zullen we misschien al snel vast moeten vaststellen dat verder praten geen zin heeft.
Dat is niet wat CNV Vakmensen wil. Wij doen als altijd ons uiterste best om er in onderling overleg uit te komen, maar zoals we al in een eerdere nieuwsbrief schreven: het is niet uitgesloten dat we een beroep op jou en je collega's moeten doen. Als het zover is, rekenen we op jouw steun. Het gaat immers om jóuw arbeidsvoorwaarden, jóuw loon, jóuw werk.

Onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen bestaand uit Aletta Bulsink, Sander Bijl, Eric van Alem, Clio Stronk en Marcel Spruijt.

CNV Vakmensen
Aletta Bulsink, bestuurder
a.bulsink@cnvvakmensen.nl
06-20471888

Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error