ANWB reageert, maar houdt vast aan ingeslagen weg

Na onze vorige nieuwsbrief hebben we een uitgebreide reactie gehad van ANWB. ANWB legt daarin opnieuw omstandig uit waarom men vindt dat de manier waarop men de verlofaanvragen voor 2024 aanpakt volgens ANWB juist is. Met onze kritiek dat dit in strijd is met de wet en de cao wordt niets gedaan. In een uitgebreid bericht op Talks wordt het standpunt van ANWB uitgelegd en enigszins verzacht maar in de kern is er niets veranderd.

Reactie CNV en FNV

Wij hebben aan de directie van Wegenwacht laten weten dat we de uitgebreide reactie op prijs stellen maar dat dit niets verandert aan het feit dat de manier waarop ANWB met de vakantie-aanvragen omgaat in strijd is met de wet en de cao. We zijn echt wel bereid om samen met ANWB te kijken naar een manier van verlof aanvragen (en toekennen!) die past bij de hulpverlening op de weg, maar pas nadat ANWB stopt met de nieuwe manier van verlofaanvragen/toekennen.

Het is nu aan ANWB

We hopen dat ANWB onze uitgestoken hand aanpakt, zodat we in normaal constructief overleg tot een oplossing kunnen komen die past bij de ANWB en die voldoet aan de wet en de cao. Doet ANWB dat niet, dan zullen we aan de rechter moeten vragen om zich hierover uit te spreken; de wet en de cao zijn er immers niet voor niets.

Onze belangrijkste kritiekpunten op het bericht op Talks van 13 september

* ANWB zegt dat er geen sprake is van een nieuw besluit, omdat de huidige manier van werken al in 1 regio werd toegepast. In 3 regio's en op andere plekken dus niet en daarom is er wel degelijk sprake van een nieuwe regeling (gebaseerd op een besluit) voor alle medewerkers behalve die van die ene regio;
* nu wordt opeens gesteld dat iedereen alles aan mag vragen. Dat is een ommezwaai van 180 graden ten opzichte van het eerste stuk waarin wat jij mocht aanvragen, gemaximeerd werd;
* of je vakantie krijgt wanneer jij dat wilt, blijft een ambitie; nergens toezeggingen, alleen boterzachte goede bedoelingen waar jij niet op terug kunt vallen en geen rechten aan kunt ontlenen;
* ANWB stelt dat het niet zo is dat men zich plotseling niet aan de cao en de wetgeving houdt. Dat is juist. Nu blijkt dat ANWB al jarenlang de wet en de cao resp. heeft overtreden/niet goed toegepast. Dat betekent niet dat ANWB dan maar door mag gaan met het overtreden van de geldende regels. En al helemaal niet nu ze er op gewezen zijn!
* ANWB zegt nu dat men het proces met de ondernemingsraad wil oppakken. Dat is best bijzonder. In de eerste plaats staan er bepalingen in de wet waar de ANWB zich aan moet houden of ANWB dat nu leuk vindt of niet. In de tweede plaats staan er afspraken in de cao. Dat zijn afspraken met ons, de vakbonden. En dan is er vervolgens nog een traject met de OR, maar ja, ANWB vond het ook al niet nodig om instemming aan de OR te vragen voor deze gewijzigde aanpak en de OR heeft daar geen bezwaar tegen gemaakt;

Nogmaals

Als ANWB doorgaat met de uitvoering van de huidige plannen, dan kunnen wij niet anders dan de rechter vragen om zich daarover uit te spreken. Wij nemen cao-afspraken en wetten namelijk serieus. Als ANWB op niet al te lange termijn aan ons laat weten dat ze bereid is om te stoppen met de verdere uitrol van de nieuwe regeling zijn wij bereid om met ANWB in overleg te gaan over een regeling die past bij ANWB en vooral bij jullie (en de wet en de cao).

ANWB handelt alsof wetten en cao-afspraken niet voor de ANWB gelden. We vinden dat tamelijk respectloos tegenover jullie als medewerkers en tegenover ons als vakbonden. Toch blijven we hopen dat ANWB in zal zien dat doorgaan op deze heilloze weg alleen maar leidt tot meer ergernis, juridische kwesties en verstarring in het conflict.

We houden je op de hoogte.

Ben je lid en wil jij je collega inschrijven? Je collega betaalt maar €20,23 voor het eerste half jaar en jij krijgt een cadeaubon t.w.v. € 20,-.

Wil je iets melden, is je verlofaanvraag niet toegekend of anderszins afgewezen?

Neem contact met ons op via info@cnvvakmensen.nl Of reageer op de cao-pagina
Mijn collega's zijn op de hoogte van de stand van zaken en kunnen je vragen beantwoorden en als dat nodig is je vraag doorsturen aan één van onze individuele belangenbehartigers. 

Je mag mij natuurlijk ook altijd mailen via a.bulsink@cnvvakmensen.nl

Als lid van CNV Vakmensen sta je er niet alleen voor!


Aletta Bulsink
onderhandelaar
a.bulsink@cnvvakmensen.nl
06-20471888

Heb je vragen of opmerkingen?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error