Werken aan een toekomstbestendig Sociaal Plan ANWB

Binnen de ANWB zijn we bezig met de strategie 2030. Omdat de ANWB heel erg in beweging is, net als de samenleving om ons heen, vraagt dat heel veel flexibiliteit voor de komende jaren om relevant te blijven.

CNV Vakmensen en FNV hebben hier een belangrijke rol als vertegenwoordigers van medewerkers.

Niet alleen functies veranderen, maar ook de inhoud van functies verandert. De ANWB, CNV Vakmensen en FNV zijn al een paar jaar in gesprek over wat dit betekent voor medewerkers, in relatie tot de cao en het sociaal plan. Dat heeft onder andere geleid tot de introductie van Duurzaam Meedoen en het Duurzaam Meedoen budget. Via dit budget krijgen medewerkers steeds meer mogelijkheden om gezond en goed te functioneren in hun werk of te groeien naar ander werk.

We verwachten dat functies zullen verdwijnen of veranderen en ook zullen er functies ontstaan die we nu nog niet kunnen bedenken. Daarbij past het om continu te blijven ontwikkelen en een nieuw soort sociaal plan. Het idee van vakbonden en werkgever is om niet te wachten op een reorganisatie, maar in een veel eerder stadium met elkaar in gesprek te gaan. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst wordt een leven lang leren steeds belangrijker, alsook goede faciliteiten daartoe. 

ANWB, CNV Vakmensen en FNV willen dit goed regelen voor medewerkers in elke fase van hun carrière. Het vorige sociaal plan is geëindigd in 2017 en er was destijds geen urgentie om dit op korte termijn te vernieuwen. Omdat het plan dat we nu voorstaan veelomvattender is dan louter een regeling bij reorganisatie, is de voorkeur dit wel binnenkort af te spreken. Het doel van de onderhandelingen is om een goede balans te vinden tussen een nieuwe manier van werken en continue ontwikkeling en tegelijkertijd het vangnet te bieden dat een klassiek sociaal plan geeft. De vakbonden zullen op korte termijn met hun leden in gesprek gaan om de voorlopige plannen te bespreken en voor te leggen. Je ontvangt van ons binnenkort een uitnodiging. Houd je mailbox dus in de gaten. 

Deze nieuwsbrief wordt gestuurd naar onze leden bij ANWB. Ook onze leden die werken bij Retail krijgen deze informatie nog.

Aletta Bulsink
Bestuurder CNV Vakmensen
E. : a.bulsink@cnvvakmensen.nl
M.: 06 20 47 18 88