Al het nieuws

Wegenwachten stemmen in met regeling RC en WTV

De leden van CNV Vakmensen hebben in grote meerderheid ingestemd met de afspraken die we gemaakt hebben over de RC-uren en de opname van de WTV. Daarmee zullen deze afspraken onderdeel worden van hoofdstuk 17 in de nieuwe cao-tekst. Hieronder nog even waar het over gaat.

Einde RCe en RCa, alleen nog RC
Als je werkt op een feestdag heb je recht op RC-uren. Er is al een tijd discussie over de zeggenschap over die RC-uren. Daar is nu een eind aangekomen. Jij gaat over het opnemen van de RC-uren. Om ANWB nog wel enige flexibiliteit te geven, is afgesproken dat ANWB van het opgebouwde/op te bouwen RC-verlof 2 dagen mag aanwijzen als verplichte verlofdag. Dit kan tot 72 uur voor de verplichte verlofdag. De overige RC-dagen zijn ter vrije besteding van de Wegenwacht. 

Werktijdvermindering
Ook dit is een punt waar we al een tijd over discussiëren. In de cao staat nu nog dat de werktijdvermindering voor oudere werknemers wordt opgenomen in uren of dagen. Nu gebeurt dit tijdens de dienstwisseling. In de ochtenddienst gebeurt het wel dat de wegenwacht de WTV niet kan krijgen omdat het pechgeval waarmee hij/zij bezig is, nog afgehandeld moest worden. Ook over dit onderwerp willen wegenwachten meer te zeggen hebben. WTV kan voortaan per dag, week of 2 weken opgenomen worden. Dit ter keuze van de Wegenwacht. Jaarlijks mag jij de opnamewijze 1 keer wijzigen. 

Verschoven avonddienst
Onregelmatig werken hoort er bij maar is zwaar (en ongezond). Dat vertellen jullie ons regelmatig en dat weten we. Op dit moment eindigen verschoven diensten op zijn laatst om 00.30 uur. De cao biedt op dit moment de mogelijkheid om de verschoven avonddienst om 01:00 uur te laten eindigen. Als ANWB de verschoven avonddienst na 00.30 wil laten eindigen, zal zij hierover overleggen met de ROM-commissie en hiervoor instemming vragen aan de ondernemingsraad. 

Bereikbaarheid CNV Vakmensen tijdens kerstvakantie
In verband met vakantie en sluiting van onze kantoren zijn wij van 25 december tot en met 3 januari niet of slecht bereikbaar. Zelf heb ik in die periode ook een paar dagen vrij. Het kan dus even duren voordat je een reactie krijgt.

Aletta Bulsink, bestuurder CNV Vakmensen
E a.bulsink@cnvvakmensen.nl / M 06 2047 1888