Al het nieuws

Vakantie-aanvraag 2022 Alarmcentrale ANWB

CNV Vakmensen ontving van de leiding van de alarmcentrale de mail aan medewerkers van de ALC over de manier waarop dit jaar de uitvraag is gedaan voor de zomervakantie 2022. Daarin stelt de alarmcentrale dat de vakbonden, waaronder CNV Vakmensen, zijn geïnformeerd. Eenzijdig is de periode waarover je vakantie moet aanvragen met een maand verlengd. Wij hebben daarop aangegeven dat we met spoed willen overleggen.

Waarom
CNV Vakmensen heeft zich op het punt van de verlofaanvragen nooit star getoond. In overleg met ons werd de laatste jaren het zomerverlof voor juli/augustus/september in één keer behandeld. Doordat daar nu zonder enig overleg met ons zomaar de maand juni aan toe werd gevoegd, kregen we het gevoel dat er een loopje met ons (en dus met jullie) werd genomen. Dat betekent dat je in november je vakantie moet aanvragen voor een periode van 4 in plaats van 3 maanden (omdat dat de planners goed zou uitkomen). Van jou wordt verwacht dat je steeds langer van te voren al hebt bedacht of en wanneer je vakantie wilt. 
Dat kan niet op deze manier. En daarom hebben we de leiding van de ALC laten weten dat we dit punt op korte termijn wilden bespreken. Daar heeft de ALC gehoor aangegeven.

Op ons verzoek spoedoverleg op 17 november 2021
Tijdens het overleg heeft de ALC erkend dat één en ander niet goed is verlopen.
Het proces van uitvraag loopt nu al en waarschijnlijk heb jij ook al je vakantieaanvraag ingediend. CNV Vakmensen wil niet dat jij de dupe wordt van de gang van zaken en daarom hebben we in het overleg aangegeven dat wij nu niet zullen zeggen dat het lopende proces moet worden teruggetrokken, opnieuw gedaan of aangehouden. Daar heb jij ook niets aan.
We willen wél dat er recht gedaan wordt aan cao- en andere afspraken die we met de ALC op dit punt hebben gemaakt én we willen dat jij zoveel mogelijk in de gelegenheid wordt gesteld om je vakantie te genieten op het moment waarop jij dat het liefst wilt. Daar heb jij wél iets aan.
Naast afspraken over de zomer van 2022 hebben we afgesproken dat vakbonden in het vervolg eerder worden betrokken bij de verlof uitvraag. Dan kunnen we tijdig afspraken maken over de manier waarop de uitvraag plaats moet vinden.

Afspraken over het aanvraagproces zomer 2022
1. we hebben afgesproken dat jij op 21 december 2021 (en dus niet op 31 december 2021) moet weten of je verlofaanvraag is gehonoreerd of niet (ANWB heeft daarmee een maand om te besluiten. Dat is in lijn met de cao-afspraak);
2. als mensen na 21 november 2021 maar in december een aanvraag indienen voor verlof in juni, dan worden die aanvragen op dezelfde manier behandeld als aanvragen voor juni die vóór 21 november zijn gedaan  (ook dit is in lijn met de huidige cao-afspraak);
3. wij worden geïnformeerd over de resultaten van de huidige uitvraag. Op 17 januari 2022 hebben we opnieuw een gesprek met de ALC. We krijgen dan te horen hoeveel aanvragen er zijn geweest, hoeveel er zijn gehonoreerd en hoeveel niet, waar aanpassingen alsnog tot tevredenheid hebben geleid en waar niet;
4. wij hebben aangegeven dat we graag samen met de ALC willen onderzoeken wat jouw bevindingen zijn met betrekking tot de verlofaanvraag.

Wij houden je op de hoogte

We hebben de indruk dat het de laatste jaren behoorlijk goed ging/gaat met het verlof. En we hopen natuurlijk dat jouw verlofaanvraag voor 2022 wordt gehonoreerd. Zoals je ziet, houden we de vinger aan de pols. Tegelijkertijd verliezen we de redelijkheid niet uit het oog.


Als er iets is dat jij ons wilt laten weten over jouw verlofaanvraag of naar aanleiding van deze nieuwsbrief, stuur mij dan een mail. Mijn emailadres staat hieronder.

Aletta Bulsink
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-20 47 18 88
E  a.bulsink@cnvvakmensen.nl