Al het nieuws

Onderhandelingsresultaat Cao ANWB

CNV Vakmensen heeft samen met FNV en ANWB een onderhandelingsresultaat bereikt over een verlenging van de cao tot 1april 2020. Hieronder lees je er meer over.

Loon
We hebben afgesproken dat de lonen en loonschalen op 1 september 2019 worden verhoogd met 0,75% en op 1 februari 2020 met 1,5%. De verhoging geldt ook voor een aantal toeslagen waarvan we in de cao hebben bepaald dat die omhoog gaan met de overeengekomen loonsverhoging. 

Verhoging onregelmatigheidstoeslag (ORT)
Daarnaast zijn we overeengekomen dat de vergoeding voor het werken op onregelmatige tijden wordt verbeterd. De x-factor uit art. 4.13 van de cao wordt verhoogd van 1,65% naar 1,75%. Dit betekent een verbetering van de ORT met gemiddeld tussen 0,8% (gebaseerd op de huidige roosters voor Wegenwachten in wisselende diensten) en 1,2% (idem maar voor de Wegenwachten in volcontinuedienst).
Als gevolg van de verhoging van de x-factor voor de mensen die op voorcalculatie ORT ontvangen, gaat ook de ORT voor degenen die dat op nacalculatie krijgen, omhoog.

In de bijlage vind je de tekst van het onderhandelingsresultaat waarin je precies kunt lezen wat de verhoging precies betekent. Over dit resultaat vragen we je stem uit te brengen. Klik hier om meteen digitaal te stemmen. Krijg je de nieuwsbrief per post dan kun je op internet stemmen: https://q.crowdtech.com/5jFZ_LKbkk6dKOgkk4ul4g Stem uiterlijk 7 mei 2019.

Waarom een cao met alleen een loonsverbetering?
Er zijn de komende tijd veel onderwerpen met ANWB te bespreken waarvoor we onze tijd goed kunnen gebruiken. Zo is er bijvoorbeeld al vanaf 1 januari vorig jaar geen sociaal plan meer. Ook wij kunnen onze tijd maar 1 x inzetten en we vonden het belangrijk dat er zo snel mogelijk duidelijkheid zou zijn over een loonsverbetering. Een normaal cao-traject kan zo maar een half jaar tot een jaar duren en dan zou je al die tijd geen loonsverhoging krijgen. Daarom hebben we nu gekozen voor een korte klap. Voordeel is daarnaast dat er geen verslechteringen optreden. 

Waarom afspraken over de verhoging van de onregelmatigheidstoeslag?
Met name de collega’s van de wegenwacht hebben de laatste jaren geld ingeleverd omdat hun roosters veranderden waardoor zij minder ORT kregen, terwijl zij hebben ervaren dat de roosters niet minder zwaar zijn geworden. Vanuit hen is er een dringend beroep op ons gedaan om iets van het inkomensverlies deze keer weer goed te maken en daarom hebben we nu een afspraak gemaakt om de x-factor te verhogen.
Omdat deze afspraak doorwerkt voor iedereen die op onregelmatige basis werkt, is dit volgens ons een reële afspraak die voor een grote groep van onze achterban positief uitpakt.  

Hoe verder?
Eerst is het woord aan jou en je collega’s die lid zijn van de bond. Via de link kun je je stem uitbrengen over het resultaat. Doe dat vóór 7 mei 24.00 uur. Als de vakbondsleden akkoord zijn, is er sprake van een nieuwe cao met terugwerkende kracht vanaf 1 april. Een volgend cao-overleg zal weer een normaal overleg zijn waarbij we ook inhoudelijke ondewerpen zullen bespreken. Dat zullen we doen op de normale manier waarbij we aan jou vragen wat jij geregeld wilt zien en waarbij we samen met onze kaderledengroep onze inzet zullen bepalen.  

Vragen?
In deze Nieuwsbrief zijn we zo duidelijk mogelijk geweest, maar misschien heb je toch nog vragen. Die vraag kun je kwijt bij één van onze kaderleden of via een mailtje aan a.bulsink@cnvvakmensen.nl  

Dit jaar bestaat CNV Vakmensen 125 jaar
In die 125 jaar hebben we veel bereikt, voor mensen die werken en voor mensen die niet (meer/kunnen) werken. Dat kwam niet vanzelf. Daar hebben onze (voor)ouders en wij onze schouders onder gezet. Zo zijn we een mooie, sterke beweging geworden van vakmensen. Als je wilt kun je meedoen: kijk op https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden  

Aletta Bulsink,
Onderhandelaar CNV Vakmensen
E a.bulsink@cnvvakmensen.nl 
M 06 2047 1888

 

Downloads