(Nog) geen cao bij ANWB, hand op de knip

Op 18 juni hebben we je laten weten dat er op 8 en 15 juli door CNV Vakmensen en FNV met ANWB zou worden gesproken over jouw cao. We schreven dat wij gingen voor een cao van een jaar met in ieder geval een loonsverbetering. Helaas moeten we je vertellen dat het niet gelukt is.

Akkoord ver weg
Om er voor te zorgen dat er op korte termijn een cao zou komen, zodat je zou weten waar je aan toe bent (en ook omdat je dan niet onnodig lang zou hoeven wachten op een loonsverhoging) hebben we ons heel erg beperkt in de voorstellen die we hebben gedaan.
ANWB liet vanaf het begin weten met zo goed als lege zakken naar het overleg te zijn gekomen.
Desondanks konden wij niet geloven dat er na de geweldige jaren 2017-2019, waarin ANWB veel geld verdiende, geen geld meer over was voor de mensen die bij de ANWB werken.
Tóch is dat waar het uiteindelijk op uitkwam: alleen als de pensioenregeling voor ANWB niet duurder uitpakt, is er ruimte voor een eenmalige uitkering aan het eind van het jaar van 300 euro bruto.
Dit is volstrekt onvoldoende en het compenseert zelfs de inflatie niet. Met dit voorstel kun je daardoor minder boodschappen kopen dan vorig jaar.

Koppeling aan pensioen
We schreven jullie al eerder dat we dit jaar ook met de pensioenregeling aan de slag moeten omdat de afspraken die we in 2016 hebben gemaakt, aan het eind van dit jaar aflopen.
Omdat we verwachten dat er in de loop van dit jaar/volgend jaar meer duidelijkheid zal ontstaan over de uitwerking van het pensioenakkoord, hebben we voorgesteld de huidige regeling met een jaar te verlengen. Dat heeft naar verwachting gevolgen voor je pensioenopbouw, omdat voor dezelfde premie niet dezelfde regeling in stand kan blijven. ANWB vreest extra geld kwijt te zijn aan de pensioenregeling en heeft een eventuele loonsverhoging (die tot nu toe niet meer is dan de eerdergenoemde 300 euro bruto eenmalig) gekoppeld aan de pensioenregeling.

Kort traject, dus weinig moeilijke voorstellen door de vakbonden
Wij hebben bewust gezocht naar voorstellen die relatief weinig kosten, zodat er zoveel mogelijk ruimte zou overblijven voor een loonsverhoging. Onze voorstellen gaan over de reiskosten, de positie van startende wegenwachten die werken en opleiding volgen, tijd voor het volgen van opleidingen/duurzame inzetbaarheid voor iedereen, de feestdagencompensatie op de ALC, een bijdrage aan vakbonden in de 3e wereld, het verhogen van de minima in de schalen en het maken van een studieafspraak over 80-90-100-regelig/RVU.
Daarnaast vragen we om koopkrachtverbetering, dus naast de inflatie een verbetering van het loon.
We hebben geen andere moeilijke, duurdere voorstellen ingediend, omdat we echt alles op alles wilden zetten om snel tot een cao te komen.

Voorstellen ANWB in een notendop
ANWB kwam met een aantal inhoudelijke voorstellen die normaal gesproken niet in een kort en bondig cao-overleg besproken kunnen worden, zoals bij voorbeeld voorstellen over roosters, performance management, een andere besteding/verdeling van het duurzaam meedoenbudget, het verkopen van verlofdagen en reiskosten/mobiliteit.
Daardoor dreigde het cao-overleg veel langer te duren dan we wilden en was afgesproken. En dus geen loonsverhoging of hooguit 300 euro eenmalig.

Zo goed als niets erbij na vette jaren en werken in coronatijd?
Ondanks de hoeveelheid en complexiteit van de door de ANWB ingebrachte thema’s zijn we hierover tóch in gesprek gegaan, omdat we wilden blijven proberen er voor jou en je collega’s toch nog een fatsoenlijke cao uit te halen.
We dachten dat er een beloning zou zijn voor alle ANWB-ers, die het bedrijf in de afgelopen jaren en vooral ook tijdens de intelligente lockdown draaiend hielden. Voor de wegenwachten die klanten hielpen ondanks de angst om besmet te raken. Voor de mensen van de alarmcentrale die hielpen mensen te repatriëren en/of die hulp boden bij de Rode Kruis Hulplijn. Voor de mensen van het ledenservicecentrum die opeens vanuit huis hun werk moesten doen. Voor de mensen die de systemen in de lucht hielden. Voor de al die ANWB-ers die zich flexibel toonden tijdens de coronacrisis en vorig jaar bijdroegen aan de mooie resultaten.

300 euro eenmalig en alleen als ANWB niet meer hoeft te betalen voor het pensioen
CNV Vakmensen heeft de ANWB laten weten, dat wij daarmee niet bij jullie durven aan te komen (als we dat al zouden willen). Maar misschien vergissen we ons?

Nog één ultieme poging
Het is niet gelukt, nóg niet gelukt, maar wij geven nog niet op. We doen nog een ultieme poging om er met ANWB uit te komen en dat doen we op 27 juli aanstaande.
Er moet dan echt wel meer in de portemonnee van ANWB zitten dan tot nu toe. We blijven hopen. We blijven de blaren op de tong praten en we hopen op een luisterend oor. Niet voor onszelf, maar voor al die ANWB-ers die er steeds maar weer staan als er een beroep op hen wordt gedaan.
Voor die ANWB-ers doen wij een beroep op de directie om te laten zien dat zij de inzet van de medewerkers waardeert en op waarde schat.

Aletta Bulsink
bestuurder CNV Vakmensen
E: a.bulsink@cnvvakmensen.nl