Al het nieuws

Nieuwsbrief ANWB: uitkomst korte enquête roosters wegenwacht/gele jassen

Zoals je weet, zijn CNV Vakmensen en FNV al weer een hele tijd in overleg met ANWB over de roosters van de wegenwacht en aanverwante functies. En we hebben je ook verteld dat dat overleg heel moeizaam verloopt, omdat ANWB allerlei (schijn-)oplossingen voorstelt, maar niet ingaat op de breed gedragen wens om nu eindelijk echt een keer iets aan de roosters te doen. Bijvoorbeeld door het invoeren van een 36-urige werkweek. Daarom stelden we je een aantal vragen in een korte enquête. In deze nieuwsbrief de belangrijkste uitkomsten.

Uitkomsten enquête
De vragenlijst is door medewerkers in verschillende functies, behorend bij de wegenwacht, ingevuld. Uiteraard kwamen de meeste reacties van wegenwachten; zij vormen immers ook verreweg de grootste groep.
De meeste wegenwachten werken fulltime (38 uur); als wegenwachten minder werken, dan komt dat omdat ze zelf het aantal contracturen hebben aangepast om zo het rooster 'leefbaarder' te maken.
Op de vraag of men uren koopt, antwoordt ongeveer de helft van wel en de andere helft van niet.
Worden er uren gekocht, dan worden deze gebruikt om de lange weken te breken.

Lange weken te zwaar
84% Van de mensen die de vragenlijst hebben ingevuld, geeft aan dat zij het systeem van 7 dagen achtereen werken gedurende 13 periodes in een jaar (de lange weken) te zwaar vinden. Nog eens 12% vindt dit zwaar. We kunnen dus concluderen dat dit voor eigenlijk alle medewerkers een groot knelpunt is (dat wisten we al, maar het is goed om dit bevestigd te zien, omdat we deze cijfers ook overhandigen aan ANWB).
Ook wij hebben tijdens het overleg met ANWB al meerdere keren aangegeven dat 56 uur werken in een periode van 7 dagen een veel te grote wissel op de wegenwachten trekt. Niet voor niks zijn we met het voorstel gekomen om een 36-urige werkweek in te voeren; daarmee heb je immers een middel in handen om eindelijk echt eens iets aan de lange weken te doen.

Twee weekenden op, twee weekenden af
Ook vroegen we je hoe je denkt over het systeem van 2 weekenden op, 2 weekenden af. Dit is vaak geopperd als oplossing om iets te doen aan de inhaalweken en ook zou je hiermee, binnen de huidige cao-regels, mogelijk iets kunnen doen aan de lange weken.
Jullie mening over deze 'oplossing' is duidelijk: 85% vindt dit helemaal niets.

Hoe verder
Wij zullen ANWB ook informeren over deze uitkomsten en aangeven dat het tijd wordt om over échte oplossingen te praten. Zéker nu er al een heel lange tijd enorm veel van de wegenwachten (en dan bedoelen we alle 'gele jassen' en aanverwante functies) wordt gevraagd. De werkdruk is enorm, code rood en oranje zijn meer regel dan uitzondering, te vaak is er nog een pechgeval vlak voor het einde van de dienst.We hebben ook onlangs nog aandacht gevraagd voor de werkdruk waaronder wegenwachten met regelmaat werken.
Helaas moeten we tot nu toe vaststellen dat er steeds maar weer 'gehaald' wordt bij de wegenwachten. Zij moeten wél flexibel zijn, zíj moeten er nog even een pechgevalletje bij doen terwijl ze er al 6 of 7 dagen op hebben zitten, zij kunnen géén vrije dag opnemen als het hen uitkomt, zij moeten steeds meer in eigen tijd cursussen voorbereiden, en dat terwijl het de ANWB zeer voor de wind gaat.
Het wordt tijd dat de weegschaal weer in evenwicht komt. Het wordt tijd dat ANWB ook gaat brengen, niet alleen maar halen.

Denk aan het declareren van je vakbondscontributie
Nog even iets praktisch aan het eind van dit bericht. Je kunt de door jou betaalde vakbondscontributie weer 'declareren' bij ANWB. Kijk op www.cnvvakmensen.nl en link door naar MijnCNV (rechtsboven op de pagina). Daar kun je na inloggen je contributiebrief vinden. Dien die in bij ANWB; dan wordt de door jou betaalde contributie verrekend met je eindejaarsuitkering, waardoor je daar netto meer aan overhoudt.

Aletta Bulsink
Bestuurder CNV Vakmensen
M  06-20 47 18 88
E  a.bulsink@cnvvakmensen.nl