CAO-overleg ANWB: in gesprek, resultaat nog in ongewis

Op maandag 13 juni spraken CNV Vakmensen, FNV en ANWB voor de derde keer met elkaar over een nieuwe cao. Nadat tijdens het tweede overleg bleek dat de standpunten ver uit elkaar lagen, was het spannend of het deze keer zou lukken om enige toenadering te vinden. Er is weliswaar enige vooruitgang geboekt, maar we zijn er nog lang niet.

36-urige werkweek en loonsverhoging

De belangrijkste onderwerpen tijdens het cao-overleg zijn wat ons betreft de loonsverhoging en de 36-urige werkweek voor iedereen. Daar is opnieuw onze volle aandacht naar uitgegaan.
Vanuit de vakbonden proberen we op creatieve manieren op beide onderwerpen een acceptabel resultaat te bereiken, juíst omdat de onderwerpen allebei zo belangrijk zijn.
Op het gebied van het loon zijn ANWB en de vakbonden elkaar inmiddels wat meer aan het naderen maar de verschillen zijn nog groot, echt te groot om nu al te denken dat wij er wel uit zullen komen. De ANWB zal hierin echt nog wel een paar stappen moeten zetten, willen wij tot een akkoord kunnen komen. Hetzelfde geldt voor de 36-urige werkweek, waar wij stevig op blijven inzetten.

Dynamische autokostenregeling

We hebben ten aanzien van de reiskosten een voorstel gedaan, waarbij de kilometervergoeding meebeweegt met de hoogte van de benzineprijs. Wij denken dat dat een reële oplossing biedt voor de situatie waarin we nu zitten (hoge brandstofprijs).

Moeizaam

Zoals jullie weten, waren wij erg teleurgesteld in de houding van jullie werkgever ten aanzien van bijvoorbeeld de loonsverhoging, het feit dat ANWB niet bereid was om voorafgaand aan het cao-overleg afspraken te maken over een toeslag of compensatie voor de enorm hoge brandstof- en energieprijzen en de voorstellen die de ANWB heeft gedaan op het gebied van onder meer het ziekteverzuim en de leeftijdsdagen.
Om met dat laatste te beginnen. Wij hebben jullie werkgever inmiddels luid en duidelijk laten weten dat het afschaffen van de leeftijdsdagen voor ons onbespreekbaar is. Leeftijdsdagen helpen ouder wordende medewerkers om het werk vol te houden; en dat geldt niet alleen, maar zéker wel, voor de hulpverleners langs de weg maar ook voor de medewerkers die werken op onregelmatige tijden of de ANWB-ers die wellicht betere werktijden hebben, maar wel een enorme werkdruk ervaren.

Kleine stapjes

Een paar kleine succesjes zijn er ook nog wel te melden, zoals het afschaffen van de jeugdlonen. Behalve voor mensen in een leertraject (BBL) en de verlaging van de uitkering bij ziekte is voor nu van tafel gehaald door de ANWB. Ook is ANWB bereid om de thuiswerkvergoeding te verhogen, zodra dit fiscaal ook mogelijk is en is er een voorstel gedaan waardoor de periodieken iets worden verhoogd en het dus iets minder lang duurt voordat je aan het maximum van je schaal zit.

5 juli verder

Er is nog geen hele grote reden tot optimisme, maar beide partijen hebben wel de wens uitgesproken om er uit te willen komen. Op 5 juli aanstaande praten we verder; ook is er een extra datum ingepland namelijk 12 juli 2022.

Heb je vragen? Wil je iets laten weten?

Mail ons (dat werkt nu eenmaal het snelst) via a.bulsink@cnvvakmensen.nl of spreek één van ons aan als je ons tegenkomt op de werkvloer. Na 5 juli hoor je uiteraard weer meer van ons.

Weet je wat ook helpt om een goed resultaat te bereiken?

Meer ANWB-ers die lid zijn van CNV Vakmensen! Dus, heb je een collega die nog geen lid is van de vakbond, vertel ze dan wat de vakbond voor je doet en wat je er aan hebt. Als je dat zelf niet meer helemaal helder hebt, kijk dan op www.cnvvakmensen.nl De voordelen van je lidmaatschap | CNV Vakmensen

Aletta Bulsink, Clio Stronk, Eric van Alem, Marcel Spruijt en Sander Bijl,
onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen