Cao ANWB loopt af. Welke wijzigingen moet CNV Vakmensen volgens jou voorstellen?

Op 31 maart loopt de cao af. CNV Vakmensen is bezig met de voorbereidingen voor de onderhandelingen. We baseren onze voorstellenbrief op het arbeidsvoorwaardenbeleid van de bond en op de wensen van jou en je collega's. De actieve (kader-)leden van de bond hebben al een aantal topics verzameld. Maak jouw top 11. Dan weten we wat jíj belangrijk vindt.

De door kaderleden verzamelde voorstellen

1. De studie naar een 36-urige werkweek voor hulpverleners op de weg is afgerond. ANWB lijkt hier nu ook de voordelen van in te zien. Wij willen tijdens deze cao overgaan tot invoering van de 36-urige werkweek voor deze groep. Over de voorwaarden waaronder moeten we onderhandelen;
2. ANWB heeft voor ons uitgerekend dat de overgang naar een 36-urige werkweek netto 122 euro per maand kost. Hoewel er in de berekening een aantal factoren missen, vinden wij een netto-loonsverhoging van 122 euro per maand voor iedereen een mooi begin. Dit bedrag komt ongeveer overeen met 5% loonsverhoging voor een wegenwacht op zijn maximumloon. Verdien je minder, dan is het bedrag in % hoger. Verdien je meer, dan is het procentueel minder;
3. Op 12 april overleggen we met ANWB over de hoge energie-en brandstofprijzen en de gevolgen daarvan voor de woon-werkvergoeding (en zakelijke kilometers) en het thuiswerken. We willen voor iedereen een vaste internetvergoeding per maand. Als ANWB bereid is om hierover samen met ons goede afspraken te maken, dan is dat onderdeel van de cao-afspraken;
4. We willen minder stappen in het salarisgebouw; we vinden dat je sneller aan je maximum moet zitten. Door het schrappen van A-D beoordelingen, duurt het soms 20-30 jaar voordat je aan je maximum zit. Dat is veel te lang;
5. Bij de werving van de uitzendkrachten voor de zomer op de alarmcentrale bleek dat er minimaal een uurloon van 14 euro moet worden aangeboden. Voor de zomerperiode 2022 is er een tijdelijke oplossing verzonnen, maar wij willen dat de lonen op bijvoorbeeld ALC structureel omhoog gaan;
6. Parttimers: als je meer werkt dan je overeengekomen contracturen moet je kunnen kiezen hoe je de vergoeding daarvoor krijgt: in tijd of geld.
Ook willen we afspraken maken over de rustnuldag voor parttime medewerkers die vallen onder de bepalingen van de wegenwacht/gelijkstelling aan fulltimers. Inzet in weekenden en op feestdagen naar rato van hun contract;
7. Studiedagen voor accuservicemedewerkers vergelijkbaar met de afspraak voor de beginnende wegenwachten (6 studiedagen per jaar);
8. Voorbereidingstijd opleidingen; inplannen in werktijd/inroosteren;
9. Geen onderscheid in regelingen voor wegenwachten, asm-ers, lepelwagenchauffeurs, plateau-auto's, servicemedewerkers. Alles op niveau wegenwacht;
10. Gehoorbeschermingsmiddelen ter beschikking stellen ter voorkoming gehoorschade;
11. Bijdrage voor internationaal vakbondswerk in Bangla Desh; voortzetting huidige afspraak, bijdrage 5000 euro voor allerarmsten;

Wat is jouw top 11?

Aan jou vragen we om ons te laten weten wat jouw top 11 is. Zet de bovenstaande voorstellen voor jou in de juiste volgorde. We kunnen ons voorstellen dat jij vanuit jouw positie andere/aanvullende voorstellen hebt. 

Klik hier om jouw top 11 te maken

Heb je specifieke vragen, dan kun je mij altijd mailen via a.bulsink@cnvvakmensen.nl Weliswaar ben ik op vakantie in de week van 28 maart, maar ik zal proberen om je mail zo snel mogelijk nadien te beantwoorden. Je kunt  je vragen en opmerkingen ook kwijt op de cao-pagina. Als je deze nieuwsbrief per post ontvangt ga je naar www.cnvvakmensen.nl/caos en vul dan ANWB in de zoekbalk. Op deze site kun je ook je reactie geven. Klik vervolgens op de digitale versie van deze nieuwsbrief en daarin staat de link om mee te doen.

Jouw reactie uiterlijk 8 april

We ontvangen jouw reactie graag uiterlijk 8 april as.

Het vervolg

Eerst gaan we op 12 april in gesprek over de energie-en brandstofprijzen en de gevolgen daarvan voor jou als medewerker van ANWB. Op maandag 9 mei zal het eerste cao-overleg plaatsvinden. Naast de voorstellen vanuit CNV Vakmensen en FNV zal ook ANWB met voorstellen komen.
Uiteraard hopen we op een luisterend oor en een gevulde portemonnee bij de ANWB!

Mede namens de onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen
Clio Stronk, Eric van Alem, Marcel Spruijt en Sander Bijl (reserve),

Aletta Bulsink
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 47 18 88
E: a.bulsink@cnvvakmensen.nl