Afspraken met ANWB over RC-uren en WTV wegenwacht

In 2019 hebben kaderleden van FNV en CNV, werkzaam als Wegenwacht, met ANWB overleg gevoerd over hoofdstuk 17 van de cao ANWB. Tijdens het overleg is ook gesproken over invulling van de RC dagen en opname WTV.

Einde RCe en RCa, alleen nog RC
Als je werkt op een feestdag heb je recht op RC-uren. Er is al een tijd discussie over de zeggenschap over die RC-uren. Daar is nu een eind aangekomen.
Jij gaat over het opnemen van de RC-uren. Om ANWB nog wel enige flexibiliteit te geven, is afgesproken dat ANWB van het opgebouwde/op te bouwen RC-verlof 2 dagen mag aanwijzen als verplichte verlofdag. Dit kan tot 72 uur voor de verplichte verlofdag. De overige RC-dagen zijn ter vrije besteding van de Wegenwacht. 

Werktijdvermindering
Ook dit is een punt waar we al een tijd over discussiëren. In de cao staat nu nog dat de werktijdvermindering voor oudere werknemers wordt opgenomen in uren of dagen. Nu gebeurt dit tijdens de dienstwisseling. In de ochtenddienst gebeurt het wel dat de wegenwacht de WTV niet kan krijgen omdat het pechgeval waarmee hij/zij bezig is, nog afgehandeld moest worden. Ook over dit onderwerp willen wegenwachten meer te zeggen hebben.
WTV kan voortaan per dag, week of 2 weken opgenomen worden. Dit ter keuze van de Wegenwacht. Jaarlijks mag jij de opnamewijze 1 keer wijzigen.

Verschoven avonddienst
Onregelmatig werken hoort er bij maar is zwaar (en ongezond). Dat vertellen jullie ons regelmatig en dat weten we. Op dit moment eindigen verschoven diensten op zijn laatst om 00.30 uur. De cao biedt op dit moment de mogelijkheid om de verschoven avonddienst om 01:00 uur te laten eindigen.
Als ANWB de verschoven avonddienst na 00.30 wil laten eindigen, zal zij hierover overleggen met de ROM-commissie en hiervoor instemming vragen aan de ondernemingsraad.

De volledige afspraken vind je hier Nadat de kaderleden van CNV en FNV de afspraken hadden gemaakt, hebben ze die aan Wilfred Beens, bestuurder FNV, en mij voorgelegd. Wij zijn van mening dat deze afspraken zowel jullie als ANWB ten goede komen, maar het is jouw mening die telt. Vandaar dat wij graag van jullie horen of jij akkoord kunnen gaan met de gemaakte afspraken.

Akkoord?
Wilfred en ik zijn benieuwd naar jouw mening als Wegenwacht. Laat ons door hier te klikken weten of je je kunt vinden in de gemaakte afspraken. Doe dit uiterlijk op 1 december 2019, daarna is het vooralsnog niet meer mogelijk om je mening te geven. 
Ontvang je deze nieuwsbrief per post, dan kan je ook digitaal via onze website je stem uitbrengen. Ga hiervoor naar https://www.cnvvakmensen.nl/caos/reisbranche/cao-anwb 
De nieuwsbrief met link naar de stemming vind je onderaan deze pagina.
Wij horen graag van je.

Vragen
Voor vragen kun je me een mail sturen via a.bulsink@cnvvakmensen.nl
Of trek één van je collega’s die als kaderlid bij de gesprekken betrokken waren aan de jas. Dat zijn Patrick van der Valk, Marcel Spruijt en Alex Wentzel.

Aletta Bulsink,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 2047 1888
E. a.bulsink@cnvvakmensen.nl