Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Blogs van juristen

Ontslag terwijl er gewoon werk is: kan dat zomaar?

Een taxibedrijf wil een 63-jarige taxichauffeur ontslaan. Reden: het werk loopt terug, het bedrijf draait al anderhalf jaar met verlies. Een ontslag om 'bedrijfseconomische redenen', zoals dat zo mooi heet. De chauffeur mag wel blijven, maar dan als oproepkracht. Kan dat zomaar? Nee dus. In dit blog vertelt rechtshulpverlener Wendy van der Heiden waarom.

De taxichauffeur is lid bij CNV Vakmensen. Hij vroeg ons om advies en zo kreeg ik als rechtshulpverlener met deze ontslagzaak te maken. Die kwestie liep uiteindelijk goed af voor de taxichauffeur. In dit geval waren er zelfs twee redenen waarom de ontslagaanvraag de prullenbak in kon.

Van vast contract naar oproepkracht

De eerste reden waarom het ontslag niet doorging, had te maken met de nieuwe positie die de werknemer zou krijgen. Van werknemer met een vast contract zou hij een oproepkracht worden. Maar daar gaat het UWV niet zomaar mee akkoord. Dat het niet goed gaat met het bedrijf, is duidelijk. De werkgever heeft dat volgens het UWV voldoende aangetoond. Maar dat betekent nog niet dat je dan zomaar iemand kunt ontslaan en tegelijkertijd als oproepkracht wil aanhouden. Het werk van de taxichauffeur is er nog steeds, is de mening van het UWV. Daarom wijst het UWV de aanvraag voor het ontslag af. In de beschikking staat letterlijk: “Wij benadrukken dat deze procedure niet is bedoeld om de rechtspositie van werknemers te verslechteren.

Wie eerst?

Er was trouwens nog een andere reden waarom dit ontslag niet door kon gaan. In hetzelfde bedrijf werkt namelijk nog een andere taxichauffeur, die inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Als er al iemand wordt ontslagen, dan is de regel dat eerst de AOW'er zijn baan verliest. Als het tenminste om dezelfde functie gaat. Pas daarna zijn andere werknemers aan de beurt.

Regels

De werkgever had zich niet gehouden aan de regels die gelden voor ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen. De taxichauffeur blijft dus gewoon in dienst.

Krijg je ook te maken met ontslag?

Ga daar dan niet zomaar mee akkoord, ook al klinkt het verhaal van de werkgever nog zo logisch. Als je vragen hebt, neem dan vooral contact met ons op!

Lees andere blogs
Wendy van der Heiden

Wendy van der Heiden is jurist bij CNV Vakmensen en blogt over haar werkzaamheden.


Wij helpen je verder

Heb je te maken met ontslag? Onze loopbaancoaches en juristen begeleiden leden van CNV Vakmensen naar een nieuwe baan, onderhandelen over de ontslagvergoeding en nog veel meer. Voor al je vragen over ontslag kun je bellen naar CNV Info: 030 751 1007 of  een e-mail sturen naar info@cnvvakmensen.nl.