Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Activiteiten voor leden

Platform Twente

De regionale platformen hebben als doel zorg te dragen voor een bloeiend verenigingsleven en betrokken leden. Dit doen ze op een aantal manieren:

  • Er worden regionale activiteiten voor leden georganiseerd. Soms zijn het activiteiten voor doelgroepen zoals vrouwen, senioren of anders actieve leden. Vaak zijn het activiteiten die voor alle leden interessant zijn, zoals pensioen, erfrecht, zorg of geldzorg. Regelmatig wordt een ledenbindende activiteit georganiseerd zoals een toneelavond, excursie of een bezoek aan een museum.
  • Sommige platformen promoten het CNV door de aanwezigheid met een stand met informatie op een braderie, popconcert of een wandel- of fiets evenement.
  • Het bestuur van het platform bestaat uit enthousiaste CNV leden, die een aantal keren per jaar bijeen komen om deze activiteiten voor CNV leden voor te bereiden en te evalueren.

Bestuur

Nader te bepalen

Aanspreekpunt

Burg Anker

Twente

Activiteiten binnen dit platform

Geen geplande activiteiten gevonden