Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Nieuwe pensioenacties op 29 mei

In actie voor pensioenstelsel

Actie, actie, actie. Dinsdag 28 mei én woensdag 29 mei voeren vakbonden CNV, FNV en VCP actie voor een goed en modern pensioenstelsel. En u gaat daar wat van merken! Dat is de reden dat we toch nog even uw aandacht vragen voor onze inzet. Want natuurlijk is het de bedoeling dat het resultaat van onze inzet u gaat bereiken. U als werkende, als bijna-gepensioneerde of als gepensioneerde. En jou als jongere, als jonge ouder. Want wij streven een eerlijk pensioenstelsel na. Met daarin aandacht voor alle generaties en alle ‘pensioengebruikers’.

Dat het huidige pensioenstelsel - al is het nog zo geweldig geregeld – niet in dezelfde vorm houdbaar is voor de toekomst is vrijwel zeker ook bij u inmiddels wel bekend geraakt. Er is immers al heel veel over gezegd door heel veel belanghebbende partijen.
Een van die belanghebbende partijen bent uzelf, of u nou (nog) werknemer bent of niet. Als vakbonden behartigen wij de belangen van werknemers. En daarmee ook het grote bedrag aan geld dat door hen opzij is - of wordt - gezet voor een goede pensioenregeling. En daarmee behartigen we dus ook de belangen van gepensioneerden.

Hard tegen hard

Die belangenbehartiging gaat soms hard tegen hard. Zoals nu. Het kabinet is er tot en met nu nog niet van doordrongen dat een herziening van ons Nederlandse pensioenstelsel niet ten koste mag gaan van de mensen die het aangaat. Er zijn betere oplossingen denkbaar, en die heeft de vakbeweging ook aangedragen.

Bus en trein rijden niet

Dinsdag en woensdag voeren we actie. Dinsdag in het openbaar vervoer. Treinen en bussen zullen die dag niet rijden. Op een enkele streekbus na wellicht. Maar ja, waarheen kun je overstappen als de aansluiting ook niet rijdt? Dus geven we u het advies: blijf dinsdag 28 mei thuis of kies een eigen vervoersmiddel.

Kom ook!

Woensdag 29 mei luidt ons advies juist precies andersom! Blijf niet thuis maar kom dan vooral naar een van de vier manifestaties die vakbonden houden in Groningen (Grote Markt), Arnhem (Markt), Eindhoven (Ketelhuisplein) en Den Haag (Koekamp/naast Malieveld). Die manifestaties houden we allemaal tussen 11.00 en 13.00 uur. In alle vier plaatsen maken we luid en duidelijk kenbaar dat een goed pensioenstelsel goed mogelijk is én moet zijn. Net als gewoon op tijd kunnen stoppen met werken, zeker als je een beroep hebt dat veel van je vraagt. 

Kom ook! Dat kan gemakkelijk, want die dag rijdt het openbaar vervoer juist wel! En het is voor u, als lid van CNV, nog gratis ook. Dat gratis treinkaartje kunt u tot uiterlijk dinsdagmiddag 15.00 uur hier aanvragen, op onze pensioenactiepagina. Je leest daar ook nog veel meer over onze inzet en de achtergrond daarvan.
Ze zeggen wel eens dat pensioenen de mensen niet zoveel interesseren. Wij durven de stelling aan dat ook het tegendeel waar is. En juist nu is het van groot belang dat we allemaal onze aandacht vestigen op ons pensioenstelsel. Bezoek daarom vooral een van de manifestaties in de vier steden.
Graag tot ziens in Arnhem, Groningen, Eindhoven of Den Haag!

Piet Fortuin, 
voorzitter CNV Vakmensen