Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Voor een rechtvaardige samenleving
Sluiten
Pensioenacties op 18 maart
Lees onze liveblog terug!
Op 18 maart 2019 voerden we actie voor een beter pensioen voor iedereen. Bekijk de beelden in de liveblog op Je Achterban. Naar liveblog

Samen voor een eerlijk pensioen

Het pensioenstelsel in Nederland moet worden gemoderniseerd. Dat is verstandig, omdat Nederland is veranderd sinds we met z’n allen geld opzij gingen zetten voor onze ‘oude dag’.

Maar over hoe we die modernisering het beste kunnen uitvoeren, zijn vakbonden het niet eens geworden met de regering. De regering is, als maker van (pensioen)wetten, mede verantwoordelijk. Er is veel, en zeer intensief onderhandeld. We kwamen er niet uit, de regering wilde niet voldoende geld vrijmaken. Werknemers zouden de dupe worden van de verandering.

Logisch dat wij als vakbond, als CNV Vakmensen, dat niet accepteren. Daarom organiseerden we op 18 maart overal in het land manifestaties. Om duidelijk te maken dat het anders moet. Mét een goede overgangsmaatregel.

En nu?

Vakbonden CNV, FNV en VCP bezochten 25 maart minister Koolmees in Den Haag. Zij brachten hem de boodschap die de 40.000 actievoerders voor betere pensioenen, op 18 maart lieten horen. Daarnaast spraken de vakbonden over het ultimatum dat eind vorig jaar aan het kabinet is afgegeven. Woensdag 29 mei zal er een nieuwe actiedag zijn, als het kabinet niet met voorstellen komt, waardoor de vakbonden weer aan tafel kunnen komen. Lees verder >

Pensioenwoordenboek

 • AOW: Soort ‘volksverzekering’. Geld dat iedereen krijgt na een bepaalde leeftijd.
 • (Koppeling) AOW-leeftijd aan leeftijdsverwachting: We worden steeds ouder in Nederland, maar dat wil niet zeggen dat we ook allemaal gezond ouder worden. Het kabinet wil dat, als de gemiddelde leeftijdsverwachting van de Nederlanders met 1 jaar stijgt, de AOW-leeftijd ook met een jaar naar boven wordt bijgesteld. Onacceptabel voor de vakbonden, maar ook voor veel werkgevers.
 • Buffers: Reservegeld dat pensioenfondsen in kas moeten houden en niet mogen gebruiken voor indexatie.
 • Indexatie: Aanpassen van de pensioenen aan de prijsstijgingen. Als alles duurder wordt, is het belangrijk dat de pensioenen ook hoger worden, omdat je anders minder kunt kopen.
 • Onzekere contractenContracten waarvan je nooit op voorhand weet of ze verlengd worden, ze bieden dus geen enkele zekerheid.
 • Pech- en gelukgeneraties : Als we overgaan naar een ander pensioensysteem, mag geen enkele generatie daar de dupe van zijn of juist extra van profiteren.
 • Pensioen: Dit is geld dat je na het bereiken van je AOW-leeftijd krijgt. Het bestaat uit AOW (een soort ‘volksverzekering’ dat iedereen krijgt, of je nu gewerkt hebt of niet) en eventueel een aanvullend pensioen. Aanvullend pensioen bouwen alleen werknemers op, een deel van je salaris wordt ingehouden ten behoeve van je pensioenopbouw bij een pensioenfonds of een verzekeraar. Verder kunnen mensen zelf sparen voor pensioen, bijvoorbeeld via een lijfrentepolis.
 • Pensioenaanspraken: Het geld dat voor iedere deelnemer apart wordt belegd in een pensioenfonds of een verzekeraar, ten behoeve van de uitkering bij pensionering.
 • Pensioenopbouw: Het geld dat ingehouden wordt van het salaris en voor jou bij een pensioenfonds of verzekeraar wordt belegd ten behoeve van de uitkering later.
 • Pensioenpremie: Salaris dat ingehouden wordt ten behoeve van het opbouwen van je pensioen.
 • Pensioenstelsel: Het systeem waar pensioen uit is opgebouwd: AOW, aanvullend pensioen en eigen regeling.
 • Rekenregels / rekenrente: De rente die De Nederlandsche Bank vaststelt waarmee de pensioenfondsen moeten rekenen. Die rente is de laagste van heel Europa. Het gevolg is dat pensioenfondsen heel veel geld in kas moeten hebben. Ook als de rendementen goed zijn kan het geld niet naar de mensen, maar moet het worden opgepot.
 • RVU-heffing, RVU-boete: Boete die werkgevers moeten betalen als zij een financiële regeling maken voor werknemers die eerder willen stoppen met werken.

Heb je foto's van de actie? Stuur dit naar beeld18maart@sendtodropbox.com 
(Hiermee geef je toestemming dat wij het beeld opslaan en kunnen publiceren. Er volgt geen reactie op je e-mail.)

   

Word nu lid van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen 
 • Rechtshulp voor werk en privé 
 • Hulp bij je belastingaangifte 
 • Korting op verzekeringen 
 • Informatie en advies bij ziekte

 

Word lid met 50% korting

Wil jij ook een eerlijk pensioen?

Teken nu de petitie