Werknemersbijeenkomst CNV/FNV over eindbod werkgevers publieke omroepen

In onze brief van 18 februari hebben wij jullie meegedeeld dat werkgevers de cao-onderhandelingen door een eindbod voor te leggen hebben beëindigd.

Eindbod

De tekst van dit eindbod was vorige week vrijdag nog niet in ons bezit, maar is nu bijgevoegd bij deze uitnodiging.
Een eindbod is een pakket van afspraken over arbeidsvoorwaarden dat aan de bonden is voorgelegd, en waarvan de werkgevers vinden dat de werknemers daar tevreden mee moeten zijn.

Wij vinden het belangrijk jullie als leden zoveel mogelijk invloed te geven op de uiteindelijke uitkomst van de cao-onderhandelingen. De vakbonden hebben op verzoek van werknemers onderhandeld, daarom leggen we nu het eindbod tijdens een ledenbijeenkomst ter bespreking aan jullie voor.

Online ledenbijeenkomst

De gezamenlijke ledenbijeenkomst van CNV Vakmensen en FNV vindt online plaats via een MS Teams meeting op
Datum: woensdag 2 maart
Tijd: 12.00-13.00 uur

We vinden het belangrijk ook van niet-leden te horen hoe zij het eindbod beoordelen. Nodig je collega’s dan ook van harte uit om ook deel te nemen. Hieronder staat de link naar de MS Teamsmeeting.

Link Microsoft Teams-vergadering

Deelnemen op uw computer of via de mobiele app
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Meer informatie | Opties voor vergadering

Alleen leden kunnen het eindbod goed- of afkeuren. Na de Teams-ledenraadpleging sturen we per nieuwsbrief de stemming. Er kan dan gestemd worden tot donderdag 3 maart 20.00 uur.

Omdat dit eindbod op korte- en lange termijn invloed heeft op je arbeidsvoorwaarden en koopkrachtontwikkeling is jullie aanwezigheid zeer gewenst!

Cao-pagina

Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraag stellen. Ook kun je daar al het nieuws teruglezen. Klik HIER om direct naar de cao-pagina te gaan.

Peter Vlaming
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 5329 5256
E: p.vlaming@cnvvakmensen.nl

Mede namens Andrée Ruiters, Bestuurder FNV Media & Cultuur

Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error