Werknemers EO willen duidelijkheid

De visie van de directie op doelgericht werken geeft onrust in organisatie.

Dinsdag 14 maart 2023 hebben wij een gesprek gehad met een delegatie van de ondernemingsraad en een afvaardiging van de directie. Wij hebben vernomen dat er medewerkers zijn die een aangepaste functie krijgen. De EO heeft er voor gekozen hun organisatie anders in te richten. De ondernemingsraad is hierover ook geïnformeerd.

Sociale regeling

Op zich mag een werkgever zijn organisatie inrichten zoals hij/zij dat wilt. In arbeidsrechtelijke zin komen er wel meerdere vragen naar boven als dat gebeurt. De sociale regeling geeft antwoord op deze vragen, echter is het van belang na te gaan of de regeling op alle vragen antwoord geeft. De sociale regeling is immers een landelijke afspraak en niet specifiek opgesteld voor de situatie bij de EO.  

Allereerst is het de vraag of hier formeel sprake is van een reorganisatie of slechts herijking van functies? Wij hebben de ondernemingsraad geadviseerd juridisch advies hierover in te winnen.

Aan jullie de vraag ons te informeren indien er iets wijzigt in je functie of wanneer je te maken krijgt met een wijziging in je huidige werk van welke aard dan ook.
Het is belangrijk dat wij zicht krijgen/houden op wat er feitelijk gebeurt binnen de organisatie, maar het is ook in je eigen belang om ons tijdig te informeren.

Voor vragen ben ik mobiel of via de mail bereikbaar. 

Peter Vlaming
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-53 29 5256
E  p.vlaming@cnvvakmensen.nl