Werkgevers omroepen publiceren eindbod

Leden kunnen nog niet stemmen, vakbonden wachten nog steeds op definitieve tekst eindbod werkgevers.

Werkgevers doen eindbod aan vakbonden

De werkgevers van NPO en RPO hebben de vakbonden een eindbod voorgelegd. Met het bieden van een eindbod hebben de werkgevers de onderhandelingen in feite beëindigd.

De afgelopen maand hebben de gezamenlijke bonden (NVJ, FNV, CNV) op nadrukkelijk verzoek van de werkgevers jullie niet tussentijds geïnformeerd, zaken waren nog niet concreet en zo kon de voortgang gehouden worden.
We hebben aan deze wens van de werkgevers voldaan. Het komt vaker voor dat een van de partijen dit wenst, in wederzijds vertrouwen kom je dat dan overeen. Voorwaarde is wel dat je denkt er daarna snel uit te zijn.

Vanzelfsprekend is het voor ons belangrijk jullie, voorafgaand aan publiceren van hetgeen tot dan toe bereikt is, alsnog in de onderhandelingen te kunnen betrekken. Om die reden hebben wij ’s avonds na afloop van het overleg aangegeven jullie eerst te willen spreken voordat we met de tekst naar buiten zouden treden.
Werkgevers wilden daar blijkbaar niet op wachten en hebben ons de volgende dag verrast door op het intranet van de verschillende omroepen hun eindbod op hoofdlijnen voor te leggen aan de medewerkers. Dit verbaast ons zeer! Het toont weinig waardering voor de stap van de vakbonden om, notabene op verzoek van werkgevers, een informatie-pauze in te lassen. Blijkbaar vinden werkgevers dat zij in een later stadium wel kunnen publiceren zonder enig overleg.

Vooralsnog wachten wij nu nog steeds op de definitieve tekst van het eindbod. Pas nadat wij dit ontvangen hebben kunnen wij vragen hoe jullie aankijken tegen dit eindbod en of jullie hiermee in willen stemmen. Zodra wij de ledenraadpleging in gang kunnen zetten zullen we jullie verder inhoudelijk informeren.

Indien er behoefte is aan een informatiebijeenkomst laat het ons dan weten via deze emailadressen, ook voor vragen kun je hier terecht. p.vlaming@cnvvakmensen.nl of f.toufik@cnvvakmensen.nl  

Cao-pagina

Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraagstellen. Klik HIER om direct naar de cao-pagina te gaan.

Peter Vlaming
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 5329 5256
E: p.vlaming@cnvvakmensen.nl

Mede namens Wilma Roelofs en Fadua Toufik

Wil je reageren of heb je een vraag aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error