Al het nieuws

Vakbonden stellen papiermaker Crown Van Gelder ultimatum

Voor nieuwe realistische cao

CNV Vakmensen en FNV Procesindustrie hebben vandaag papierfabriek Crown Van Gelder (CVG) in Velsen een ultimatum gesteld. Als de directie niet vóór woensdag 25 mei 17.00 uur met een geloofwaardige poging komt om de cao-onderhandelingen weer op gang te brengen dan dreigen er acties.

'De werknemers zijn méér dan bereid om in actie te komen voor hun arbeidsvoorwaarden’, zo schetst onderhandelaar Münire Manissa van CNV Vakmensende status quo.

Een serie van onderhandelingen leidde vooralsnog niet tot een akkoord over een nieuwe cao. De vakbonden verlangen een eenjarige cao (2022) met daarin ‘een substantiële loonsverhoging’. Esam Laassal, bestuurder van FNV Procesindustrie: ‘Gezien de ontwikkelingen in prijzen is een behoorlijke loonsverhoging noodzakelijk. De geboden 1% is bij lange na niet voldoende als je naar de inflatie kijkt. Tot dusver is CVG hier verre van gebleven.’

Geboorte- en rouwverlof

Volgens CNV Vakmensen en FNV moet er in deze nieuwe cao ook een pakket van verbeteringen zitten. Manisa: ‘Wij verlangen een goede uitvoering van de RVU-regeling zodat mensen met goed fatsoen eerder met pensioen kunnen. Ook willen we dat de werkgever de mogelijkheid biedt tot uitgebreid - betaald - geboorteverlof. Voor rouwverlof dringen de bonden aan op een regeling van minimaal vijf vrije dagen.’

Ten aanzien van de inzet van uitzendkrachten wil CNV Vakmensen dat CVG dit voortaan beperkt tot maximaal tien procent van de personeelsomvang.