Update cao-overleg omroepen

Op loon nog geen overeenstemming! Na een paar cao-overleggen zijn cao-partijen behoorlijk opgeschoten maar we zijn op, misschien wel het belangrijkste onderwerp, het loon, vastgelopen. Graag horen we jullie mening hierover!

Stand van zaken
We hebben de afgelopen periode hard gewerkt aan de cao-tafel. Over heel veel onderwerpen hebben we met de werkgevers in een protocol afgesproken, dat we op korte termijn afspraken gaan maken. We hebben gekozen voor een protocolafspraak om zo snel over loon te kunnen spreken, zodat we nog dit jaar een cao-resultaat met loonsverhoging kunnen bereiken. Wat hebben de overleggen opgeleverd?

Protocol cao 2019/2020
In het protocol staan alle onderwerpen benoemd, waarover we op korte termijn met de werkgevers in overleg gaan. Er staat heel specifiek in beschreven waar we het over gaan hebben en dat we ernaar streven om afspraken te maken. We spreken een cao af voor twee jaar: 2019 en 2020. Helaas is, vnl. door de lange onderhandelingen over de sociale regeling dit voorjaar, 2019 nu al bijna om. Om die reden kiezen we ervoor om wel een tweejarige cao af te sluiten en zo alvast een loonafspraak voor 2019 én 2020 te maken, en de protocolafspraken in 2020 als cao-partijen gezamenlijk actief uit te werken.

De onderwerpen in het protocol zijn:

 • Werkdruk:
 • Gelijk Speelveld/Level Playing Field:
 1. Code voor ZZP’ers
 2. Contractering (flex/vast)
 3. Personeel buitenproducenten (aan- en uitbesteden)
 • Formatieplan
 • Genderneutrale beloning
 • Generatiepact
 • Uitwerking pensioenakkoord
 • Medezeggenschap voor programmamakers
 • Duurzame inzetbaarheid - positie AWO-fonds en Omroepintermediair
 • Veiligheid
 • Definitie uurtarief
 • Telewerken/Thuiswerken
 • Persoonlijk Keuze budget
 • Stage en garantiebanen
 • Contracteren presentatoren

Loon
Voor wat betreft loon hebben we een heel moeilijk gesprek gehad met de werkgevers. De werkgevers zijn gestart op 2 keer 1,5% per jaar. Onze loonvraag (2 keer 4% per jaar) was te hoog, gezien de moeilijke omstandigheden waarin de omroep verkeert. Uiteraard geven wij aan dat de inflatie onze loonvraag rechtvaardigt en bovendien is iets meer loonsverhoging dan inflatiecorrectie, op dit moment in de markt ook aan de orde. Wij overvragen dus niet en hebben daarbij zeker ook oog voor de positie van de publieke omroep. Dat blijkt wel uit ons laatste loonbod, denken wij.

Dit is de laatste stand van zaken op het gebied van loon:

Bod vakbonden: 

 • Structureel: 2% per 1/10/2019, 2,5% per 1/1/2020 en 1% per 1/10/2020
 • Incidenteel: 2% over 2019

Bod werkgevers:

 • Structureel: 1,5% per 1/10/2019, 2,0% per 1/1/2020 en 1% per 1/10/2020
 • Incidenteel: 2% over 2019

Het verschil is 1% structurele loonsverhoging over 2 jaar. Wat ons betreft, hebben wij geen onredelijk voorstel op tafel gelegd en wij menen daarom aan het einde van ons mandaat te zijn gekomen. Wij zijn immers met hogere percentages door jullie op pad gestuurd. Werkgevers zeggen ook niet meer ruimte te hebben. Kortom, hoog tijd om onze achterban te raadplegen!

Wat vinden jullie hiervan?
Laat ons weten wat jullie mening is over het laatste loonbod van de werkgevers. Wij hebben jullie steun nodig om ons laatste bod kracht bij te zetten. Reageer vóór 8 november via s.hendriks@cnvvakmensen.nl en laat ons weten hoe je erover denkt.

Hoe nu verder?
We horen heel graag jullie mening. Daarmee kunnen we dan verder onze koers bepalen. Ons doel is nog steeds om er op korte termijn uit te komen met de werkgevers, zodat de loonsverhogingen over 2019 op tijd kunnen worden uitbetaald en we aan de slag kunnen met onze inhoudelijke agenda uit het protocol.

Vragen/opmerkingen
Wil je meer weten, laat het me dan weten via onderstaande contactgegevens.

Sandra Hendriks-Sneijder,
Cao onderhandelaar cao omroep
M. 06 1053 9520
E. s.hendriks@cnvvakmensen.nl