Uitslag stemming CAO Publieke Omroep

Aan de leden van CNV Vakmensen werkzaam bij de landelijke- en regionale publieke omroepen


Beste leden,

Uit de ledenraadplegingen die we apart hebben gehouden, blijkt dat de leden van de NVJ bijna unaniem en de leden van CNV Vakmensen in grote meerderheid, akkoord zijn gegaan met het principe akkoord zoals overeengekomen met de werkgevers delegatie van de publieke omroep.

We zijn nu in afwachting van de reactie van de andere partijen.

Wij zijn blij dat onze leden akkoord zijn gegaan omdat we nu met werkgevers verder in gesprek kunnen gaan over zaken als, flexibele arbeid, gelijke beloning voor mannen en vrouwen en het pensioen.

Wij zijn er van overtuigd dat een toekomstbestendige cao met alle partijen aan tafel overeen gekomen moet worden, om zo een groot draagvlak te creëren. Wij staan achter dit akkoord, maar geven de andere partijen daarom nog tijd om tot een vergelijk te komen.

Zodra wij tot ondertekening over kunnen gaan zullen we jullie verder informeren.

 

Met vriendelijke groeten,

Peter Vlaming

Bestuurder CNV Vakmensen