Uitnodiging digitale personeelsbijeenkomst rondom ontwikkelingen L1

Aan de leden werkzaam bij L1

 

Beste leden,

 

Wij zijn via de ondernemingsraad en meerdere leden op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen bij jullie omroep.

Allereerst spreken wij onze waardering uit voor de wijze waarop de ondernemingsraad de ontstane problemen aan de orde heeft gesteld.

De vraag is nu welke rol vakbonden op zich kunnen nemen om grip te krijgen op dit conflict.

Wij hechten er grote waarde aan om iedereen die hier iets in wil zeggen, hiertoe de gelegenheid te geven.

Daarom willen we als gezamenlijke bonden in samenwerking met de ondernemingsraad een digitale personeelsbijeenkomst organiseren.

Mede van hieruit kunnen we bepalen hoe wij jullie in samenspraak met de ondernemingsraad verder kunnen ondersteunen.

De uitnodiging voor de bijeenkomst is als bijlage aan deze mail bijgevoegd.

 

Met vriendelijke groeten,

Peter Vlaming

Bestuurder CNV Vakmensen

 

   

 

Downloads