Onderzoek werking Fair Practice Code in Omroepsector van start

Werkgevers en vakbonden starten gezamenlijk een onderzoek naar de werking van de Fair Practice Code in de omroepsector. Het doel is na te gaan of de positie van zelfstandigen ten opzichte van opdrachtgevers door de code wordt beïnvloed.

Cao-afspraak: enquête Fair Practice Code

Nu de nieuwe cao enkele maanden een feit is hebben we wederom informatie met jullie te delen. Onderdeel van de afspraken bij de laatste cao-onderhandelingen is dat er een enquête uitgezet zou worden om inzicht te krijgen in de ervaringen met de Fair Practice Code. Deze enquête is bedoeld voor leden die werken als zelfstandige of die vanuit hun positie als werknemer bij een opdrachtgever met zelfstandigen onderhandelingen voeren. Je treft bij deze nieuwsbrief de bijlage Protocol van het Addendum op de cao aan. 

Voor leden en niet-leden

De enquête wordt verspreid onder de publieke omroepen, externe producenten en leden van de werknemersorganisaties. Ook niet-leden die tot de doelgroep behoren, worden uitgenodigd de enquête in te vullen. Het kan dus zijn dat je niet tot de doelgroep van deze enquête hoort; toch hebben we ervoor gekozen deze brief onder alle leden te verspreiden omdat wij niet kunnen traceren wie specifiek tot de doelgroep behoort.  We stellen het enorm op prijs dat je de enquête invult: dit kan uiterlijk vrijdag 18 november 2022. Je draagt zo bij aan een stabielere arbeidsmarkt en eerlijke kansen voor zelfstandigen in omroepland. Je komt bij de enquête met deze link. 

Andere zaken

Leden die onder de cao vallen en een direct dienstverband hebben met een werkgever die onder de cao valt, kunnen bij de november-uitbetaling een eenmalig vergoeding van €750 bruto (naar rato) tegemoetzien. Werkgevers zijn bereid deze extra vergoeding uit te keren in verband met de thans hoge inflatie en de extreem gestegen energiekosten.
Tenslotte kunnen we meedelen dat de sociale regeling die 31 december 2022 zou eindigen, ongewijzigd wordt verlengd tot en met 30 juni 2024.

We houden je op de hoogte

Tot zover deze brief. Vragen op- of aanmerkingen zijn welkom via onderstaand mailadres. Ook kun je terecht op de cao-pagina waar je je vragen kunt stellen en het cao-traject kunt nazien. 

Peter Vlaming, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5329 5256 / p.vlaming@cnvvakmensen.nl 

Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error