Nieuwe cao Omroepen nog geen feit

CNV Vakmensen wil het cao-overleg vervolgen. Op maandag 10 juli hebben wij voor het laatst overleg gehad met werkgevers om afspraken te maken over koopkrachtherstel van de werkenden bij de Publieke omroep. Werkgevers hebben via een persbericht te kennen gegeven dat er een nieuwe cao is afgesloten met de NVJ. Wij begrijpen dat dit verwarring schept.

Deze “nieuwe cao” is wettelijk niet mogelijk omdat de huidige cao nog loopt tot 31 december 2023. Het is een standaard-cao. Het is mogelijk een cao open te breken om zo nieuwe afspraken met elkaar te kunnen maken. Echter: wel onder de voorwaarde dat alle partijen hiermee instemmen.

Wil CNV Vakmensen meewerken aan het openbreken van de huidige cao?

Ons antwoord is JA, laat daar geen twijfel over bestaan! Natuurlijk willen wij meewerken aan koopkrachtverbetering: we hebben immers zelf aangedrongen op onderhandelingen hierover. De voorwaarde die wij stellen is dat er een akkoord komt dat uitonderhandeld is en waarin ook wij betrokken zijn.

Herstel met nominaal bedrag

CNV Vakmensen wil herstel van de koopkracht via een procentuele verhoging en daarnaast ook een nominale verhoging. FNV steunt ons hierin. We willen dit verduidelijken met een voorbeeld.
Stel dat iedereen er nominaal hetzelfde bedrag bij krijgt, bijvoorbeeld €300 per maand. Hier bovenop kun je alle loonschalen bijvoorbeeld nog met 2% verhogen. Het effect hiervan is dat €300 voor de lagere schalen relatief gezien een groter bedrag is dan voor iemand in de hoogste schaal. Op deze wijze komt de grootste verhoging terecht bij de groep die het hardst getroffen is door de enorme inflatie. Argument daarbij is dat lagere inkomens relatief een veel groter bedrag kwijt zijn aan de gestegen kosten dan de hogere inkomens.

Is deze verdeling eerlijk?

Als we het hebben over koopkrachtherstel denken wij van wel. In dit geval hebben we het immers niet over een reguliere loonsverhoging. Je kunt dit instrument niet blijvend inzetten, want dan gaan de hogere loonschalen bij toekomstige loonsverhogingen naar verhouding minder harder stijgen dan de lagere schalen en dat is ongewenst. Bij veel cao-onderhandelingen elders wordt de nominale verhoging voor koopkrachtherstel nu op deze wijze ingezet. Wij willen het echter maar voor een bepaalde tijd.

Onderhandelingen

Dit voorstel hebben we tijdens de onderhandelingen niet meer toe kunnen lichten. Werkgevers vonden blijkbaar dat de “onderhandelingen” lang genoeg hadden geduurd en ze voldoende hadden bereikt, de gesprekken werden dan ook eenzijdig beëindigd. Vervolgens kregen we tot 14 juli de tijd ons aan te sluiten bij het akkoord tussen NVJ en werkgevers.

Kosten

Voor de werkgevers zou ons voorstel kostenneutraal uit kunnen pakken; de percentages voor procentueel en nominaal zijn voor ons onderhandelbaar.

Truc

Op het intranet van de NTR zagen we het volgende bericht (zie bijlage). NTR wil de 5% verhoging via een eenmalige uitkering in januari 2024 uitkeren. Wie voor 31 augustus uit dienst is krijgt helemaal geen verhoging meer. Dit is voor ons onaanvaardbaar! Uit deze truc blijkt dat men werknemers wil benadelen om zo hetgeen werkgevers beogen juridisch toch mogelijk te maken. Bijzonder slecht werkgeverschap!

Hoe nu verder?

Wij hebben erop aangedrongen de onderhandelingen in september voort te zetten. In het voorstel van de werkgevers zitten ook verbeteringen en die willen we graag opnemen in een definitief akkoord. Het zal echter een akkoord moeten worden van alle partijen en niet alleen een akkoord tussen NVJ en de werkgevers. Zodra bekend is of en wanneer de onderhandelingen voortgezet worden, zullen we jullie informeren. Tenslotte hebben jullie het laatste woord en bepalen jullie als leden of wij een mogelijk akkoord vervolgens kunnen ondertekenen.

Openheid

In de bijlage sturen we de tekst mee van de laatste brief die wij werkgevers hebben gestuurd. Na beraad hebben we besloten die ook aan jullie te publiceren. We willen geen grijs gebied maar openheid zodat jullie kunnen zien wat er over de laatste stand van zaken met de werkgevers gecommuniceerd is. 
Voor vragen ben ik bereikbaar, zie mijn e-mailadres. Je kan ook terecht op de cao-pagina: Cao Omroeppersoneel | CNV Vakmensen

Peter Vlaming, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5329 5256 / p.vlaming@cnvvakmensen.nl 

Downloads

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error