Nieuwe CAO omroep

Afgelopen donderdag zijn de handtekeningen onder het akkoord gezet en is de nieuwe cao omroep een feit. Naast de cao is er ook een akkoord voor de Fair Practice code.

Aan de leden werkzaam bij de landelijke- en regionale publieke omroep

Utrecht, 6 november 2020

Beste leden,

Eindelijk is er weer een nieuwe cao voor de werknemers van de landelijke- en regionale publieke omroep.

Afgelopen donderdag zijn de handtekeningen onder het akkoord gezet. Dat er een akkoord op handen was is uitgelekt. Wij hebben er voor gekozen het akkoord pas te bevestigen nadat daadwerkelijk de handtekeningen gezet zijn. Wij betreuren het dat we jullie niet uit eerste hand hebben kunnen laten weten wat jullie in meerderheid gestemd hebben.

Driekwart van de leden van CNV Vakmensen hebben positief gereageerd op het door de werkgevers neergelegde eindbod. Naast de cao is er ook een akkoord voor de Fair Practice code. Het protocol met het totale akkoord hebben we als bijlage toegevoegd.

FNV ondersteunt dit cao akkoord niet, de NVJ en CNV Vakmensen wel. Samen hebben wij een meerderheid van vakbondsleden binnen de sector, daarom gelden de afspraken voor iedereen. Reden dat FNV niet meegaat is, dat er geen concrete afspraken gemaakt zijn om de positie van werknemers met een tijdelijk arbeidscontract te verbeteren.

De aandacht voor de kwetsbare situatie van deze werknemers is terecht. Het was echter niet mogelijk hier nu afspraken over te maken. Vanwege de onzekere situatie waarin de publieke omroep zich thans bevindt aldus de werkgevers, was dit onderwerp voor hen op dit moment onbespreekbaar, vandaar ook een eindbod van hun zijde.

Niet akkoord gaan met een eindbod betekent geen akkoord en dus geen nieuwe cao. Omdat er zo lang geen cao was, we hebben hier veel klachten over ontvangen, hebben wij er voor gekozen het eindbod neutraal aan jullie voor te leggen. Indien jullie het eindbod hadden afgewezen, hadden we aan een vorm van actievoeren moeten gaan denken. Zover is het nu net niet gekomen.

We hebben werkgevers aangegeven de positie van deze werknemers opnieuw onder hun aandacht te gaan brengen. De commissie Borstlap heeft in haar rapport aanbevelingen gedaan, om de flexibele arbeidsmarkt als geheel op een aantal punten te wijzigen. Zodra er vanuit de overheid duidelijkheid komt wat men met deze adviezen wil gaan doen, zullen wij die ter sprake brengen en voorstellen maken voor het volgende cao overleg.

Indien jullie nog vragen of opmerkingen hebben schroom dan niet te bellen 06 53295256 of stuur een mail p.vlaming@cnvvakmensen.nl

 

Met vriendelijke groeten,

Peter Vlaming

Bestuurder CNV Vakmensen

 

Downloads