CAO overleg publieke omroep vervroegd

CAO overleg naar voren gehaald om tussentijdse loonsverhoging mogelijk te maken.

Dinsdag 30 mei hebben wij overlegd met de werkgevers. Dit overleg was op ons verzoek om een tussentijdse verhoging van de lonen te realiseren, in verband met de inflatiecijfers in de achterliggende periode.

Huidige cao

De huidige cao die nog loopt tot 31 december 2023 is afgesloten net voor deze enorme inflatie de kop op stak. Velen van jullie hebben aangegeven een tussentijdse verhoging erg op prijs te stellen. Het is een logische stap, meerdere cao’s zijn opengebroken om een tussentijdse loonsverhoging te realiseren. De werkgevers hebben begrip getoond voor de problemen die hierdoor worden veroorzaakt en zijn bereid met ons in gesprek te gaan. Ze stellen voor om de gesprekken zo snel mogelijk te starten en daarbij ook de cao voor 2024 te betrekken, met de focus op twee onderwerpen: salaris en tijdelijke contracten.

De eerstvolgende afspraak is al gepland op 22 juni.

Hoewel deze voorgestelde route bespreekbaar is voor ons, vinden we het te kort door de bocht om geen andere onderwerpen aan de orde te stellen. De belangrijkste onderwerpen die we aan de onderhandelingstafel willen bespreken:

Focus op koopkrachtbehoud

Dit betekent dat de verhoging van de salarissen zoveel mogelijk in lijn moeten zijn met een inflatiecorrectie. We kunnen hierbij concrete percentages benoemen maar de ervaring aan andere cao tafels leert, dat open het gesprek ingaan met meeste perspectief biedt.

Stagevergoeding

Wij vinden het belangrijk dat stagiaires bij de publieke omroep een fatsoenlijke vergoeding ontvangen die hen in staat stelt de noodzakelijke kosten voor hun levensonderhoud te betalen. CNV heeft hiervoor een landelijke actie opgezet. Stagevergoeding - cnvjongeren.nl Belangrijk vinden wij dat er geen verschil is in opleidingsniveau, dus zowel mbo als hbo/wo studenten, zij moeten hetzelfde bedrag krijgen, dat het wordt opgenomen in een stageovereenkomst waar ook hun rechten en plichten duidelijk in staan.   

Basistarief voor freelance journalisten en programmamakers

Het basistarief voor freelance journalisten en programmamakers bij de publieke omroep moet worden verhoogd naar € 37,50 per uur. Daarnaast streven we naar meer onderhandelingsruimte, zodat jouw ervaring en expertise beter tot uiting komen in hogere en meer passende tarieven. Alleen op die manier kunnen we de positie van zzp'ers bij de publieke omroep verbeteren en schijnzelfstandigheid tegengaan.

Werkzekerheid

Wij willen dat een vast contact na één jaar uitgangspunt wordt voor alle omroepmedewerkers met structureel werk. Daarom stellen we voor dat medewerkers die structurele werkzaamheden verrichten en goed functioneren, na een jaar dienstverband een vast contract krijgen. Tevens wensen wij dat via een individueel opleidingsplan veelvuldig gebruik wordt gemaakt van ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden wat ook meer werkzekerheid biedt.

Kinderopvang

De overheid streeft ernaar kinderopvang gratis te maken. De schaarste aan medewerkers binnen de kinderopvang heeft ervoor gezorgd dat gratis kinderopvang nog niet mogelijk is. Een werkgroep bestaande uit omroepmedewerkers, zou een advies uit kunnen brengen hoe kinderopvang specifiek voor omroepmedewerkers snel gerealiseerd kan worden, credo is niet afwachten maar zelf concreet voorstellen doen. Wij stellen voor dat medewerkers die zitting willen nemen in zo’n werkgroep hiervoor in werktijd vrijgesteld worden.

Al onze nieuwsbrieven vind je ook op de cao-pagina. Je kan daar meepraten en je vragen stellen. Ga naar de cao-pagina.

Zijn er meer zaken waarvan jij vindt dat ze tijdens dit CAO overleg aan de orde moeten komen, laat het ons dan uiterlijk dinsdag 20 juni weten via wilma.roelofs@kro-ncrv.nl of p.vlaming@cnvvakmensen.nl

Mede namens Wilma Roelofs,

Peter Vlaming
Bestuurder CNV Vakmensen
06 5329 5256
p.vlaming@cnvvakmensen.nl

Heb je vragen of opmerkingen?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error