Zomer update cao omroepen

Wanneer gaan we aan de slag? En wat is de inzet van CNV Vakmensen?
Sociale regeling
We zijn de afgelopen maanden erg druk geweest met het maken van afspraken voor een nieuwe sociale regeling. Dit was belangrijk omdat de sociale regeling eind 2018 afliep en het voor alle medewerkers bij de omroep belangrijk is om een goed vangnet te hebben. Gelukkig is de sociale regeling nu rond en staat hij ook op papier. Je kunt de regeling op onze website teruglezen:https://www.cnvvakmensen.nl/caos/omroepen-en-av-branche/cao-omroeppersoneel
Als je hier vragen over hebt, stel ze dan zeker.

Cao is geëindigd
Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, is de cao voor het omroeppersoneel inmiddels al per
31 december 2018 geëindigd. Hoog tijd dus voor een nieuwe cao!

CNV Vakmensen wil daarom graag van start met de onderhandelingen. We hebben jullie input ontvangen en komen eigenlijk uit op een overzichtelijke voorstellenbrief. Tijdens de vorige onderhandelingen hebben we gemerkt dat de budgetten zo krap waren, dat we voor alle verbeteringen in de cao, op andere plekken verslechteringen moesten accepteren. Op die manier zit er dus weinig extra in voor de medewerkers. Dat is geen goede basis voor overleg. Hopelijk gaat het deze keer beter, maar gezien de aangekondigde plannen voor de omroep is dat helaas niet te verwachten.

Hoofdlijn van onze cao-inzet
  • Onze inzet is een goede loonsverhoging van 4% per jaar met terugwerkende kracht tot 1-1-2019 (de gemiddelde loonsverhoging in nieuwe cao’s ligt nu op 3% per jaar).
  • Verder hebben we een aantal werkgroepen aan het werk gehad over onder andere een gedragscode voor contracten met zelfstandigen, het wel of niet invoeren van een persoonlijk keuze budget en de wijze van berekening van het uurloon in de cao, met name van belang voor uitzendkrachten. Deze thema’s zullen we uiteraard verder moeten bespreken en afronden. Net als de afspraak uit de vorige cao over de inzet van een omroepintermediair om medewerkers met kortere contracten te helpen snel van de ene omroepbaan naar de andere omroepbaan te komen. Inmiddels is deze omroepintermediair aan de slag en boekt ze goede resultaten.
  • Tot slot mag het onderwerp opleiding en ontwikkeling natuurlijk niet ontbreken. In de sector bestaat al jaren het AWO-fonds, waarvan werkstation het bekende platform is. Hier willen wij nog meer in investeren, zodat de samenwerking tussen de omroepen verbeterd wordt waardoor de medewerkers nog meer kansen en mogelijkheden krijgen op het gebied van opleiding en ontwikkeling.
Mis je nog iets?
Laat het dan zeker weten. Op 27 augustus aanstaande wisselen we de voorstellenbrieven uit en dan weten we ook wat de werkgevers in gedachten hebben voor de nieuwe cao.

Vervolg
Na de zomervakantie gaan we snel aan de slag. De volgende data staan ingepland:
  • Maandag 02 september: 13:00-17:00 uur
  • Maandag 16 september: 13:00-17:00 uur
  • Woensdag 02 oktober:    13:00-17:00 uur
Vragen?
Heb je vragen over de cao-onderhandelingen of wil je iets anders kwijt? Aarzel niet om contact op te nemen met cao- onderhandelaar Sandra Hendriks-Sneijder, s.hendriks@cnvvakmensen.nl of 06-10539520.