Wat vind jij belangrijk in de nieuwe omroep cao?

Wat moet er in de nieuwe omroep cao worden afgesproken?

Sociale regeling
We zijn de afgelopen maanden erg druk geweest met het maken van afspraken voor een nieuwe sociale regeling. Dit was belangrijk omdat de sociale regeling eind 2018 afliep en het voor alle medewerkers bij de omroep belangrijk is om een vangnet te hebben. Gelukkig is de sociale regeling nu rond. Jullie ontvangen de volledige tekst van de nieuwe sociale regeling zeer binnenkort.

Nieuwe plannen omroepbestel bekend!
Zeker nu de nieuwe plannen van het kabinet voor de omroep bekend zijn geworden, is het fijn dat de sociale regeling voor de komende 4 jaar duidelijk is. Er gaat een hoop veranderen en dit zal helaas ongetwijfeld gevolgen hebben voor de medewerkers.

Cao is geëindigd
Zoals jullie waarschijnlijk wel weten is de cao voor het omroeppersoneel inmiddels al per 31 december 2018 geëindigd. Hoog tijd dus voor een nieuwe cao!
CNV Vakmensen wil daarom graag van start met de onderhandelingen. Maar om dat goed te kunnen doen, hebben we wel eerst jullie input nodig.

Wat vinden jullie belangrijk?
Graag horen wij daarom jullie mening over onderwerpen die een rol gaan spelen bij het cao- overleg. Laat het me weten via een e-mail aan s.hendriks@cnvvakmensen.nl
Graag ontvang ik jullie input voor 24 juni a.s. Dit mag gaan over alle onderwerpen die jullie belangrijk vinden, denk aan een loonsverhoging, opleidingsmogelijkheden maar ook bijvoorbeeld verlofmogelijkheden.

Hoofdlijn van onze cao- inzet
Uiteraard wachten we jullie input af, maar in grote lijnen zouden wij willen inzetten op een goede loonsverhoging (de gemiddelde loonsverhoging in nieuwe cao’s ligt nu op 3%) en verder niet al te veel grote veranderingen in de cao. Tijdens de vorige onderhandelingen hebben we gemerkt dat de budgetten zo krap waren, dat we voor alle verbeteringen in de cao, op andere plekken verslechteringen moesten accepteren. Op die manier zit er dus weinig extra in voor de medewerkers. Dat is geen goede basis voor overleg. Hopelijk gaat het deze keer beter maar gezien de aangekondigde wijzigingen is dat niet te verwachten.

Verder hebben we een aantal werkgroepen aan het werk gehad over onder andere een code voor zelfstandigen en de berekening van het uurloon in de cao. Deze thema’s zullen we uiteraard moeten bespreken. Net als de afspraak uit de vorige cao over de inzet van een omroepintermediair om medewerkers met kortere contracten te helpen snel van de ene omroepbaan naar de andere omroepbaan te komen. Inmiddels is deze omroepintermediair aan de slag en boekt ze goede resultaten. Wij zouden daarom graag deze afspraak verlengen.

Vervolg
Op maandag 24 juni a.s. hebben we een eerste verkennend overleg gepland staan. Op basis daarvan gaan we data voor cao- overleg plannen en aan de slag. Uiteraard houden we je op de hoogte.

Vragen?
Heb je vragen over de cao-onderhandelingen of wil je iets anders kwijt? Aarzel niet om contact op te nemen met cao- onderhandelaar Sandra Hendriks-Sneijder,

Sandra Hendriks
E:  s.hendriks@cnvvakmensen.nl
M: 06 10 53 95 20