Nog geen Cao Omroepen

Zo we in onze laatste nieuwsbrief hebben aangegeven zijn de cao-onderhandelingen op 12 maart hervat. Deze onderhandelingen hebben tot nu toe plaatsgevonden via Teams. Geen ideale situatie, bij onderhandelingen moet je elkaar eigenlijk echt kunnen ontmoeten.

Omdat deze cao-onderhandelingen al zo lang gaande zijn, hebben we er toch voor gekozen het overleg via internet voort te zetten.

Onderhandelingen niet gemakkelijk
De financiële situatie van de publieke omroep staat onder druk vanwege de tegenvallende reclame inkomsten en werkgevers zijn beducht voor een verhoging van de pensioenpremie. Wij willen nu ook een keer echte veranderingen zien: dit alles maakt de onderhandelingen niet gemakkelijk.

Pensioen
De onduidelijkheid over de pensioenen is landelijk aan de orde. Nu het pensioenakkoord een feit is wordt de regeling verder vormgegeven. Dat gebeurt niet aan onze cao-tafel. Wij zijn hierbij afhankelijk van de landelijke onderhandelingen tussen de regering en sociale partners. Dit zal vermoedelijk nog wel enige tijd in beslag nemen.
Wij zijn dan ook van mening dat je het pensioenvraagstuk niet één op één moet koppelen aan de cao-onderhandelingen zoals werkgevers nu nog wel doen. Zo kan er een situatie ontstaan dat verder onderhandelen niet mogelijk is en dat is wat we juist niet willen.

Flexibele arbeidscontracten
Aan de cao-tafel wordt op dit moment gesproken over de flexibele arbeidscontracten. Wij willen dat werknemers sneller een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kunnen krijgen. Werkgevers zitten daar tot nu toe star in. Toch zetten we kleine stapjes.
We proberen via een Fair Practice Code spelregels af te spreken hoe om te gaan met flexibele arbeidscontracten. Omdat veel werk uitbesteed is aan buitenproducenten, proberen we die ook te betrekken in de code. Tenslotte hebben we hierover ook contact met het Ministerie van OCW.

Nog geen cao
We vragen jullie begrip voor het feit dat het lang duurt voor de nieuwe cao een feit is. Onderhandelingen die inmiddels zo breed zijn opgezet kosten veel tijd. Op woensdag 9 september hebben we weer overleg over de Fair Practice Code, en op maandag 28 september worden de cao- onderhandelingen hervat.

Vragen of opmerkingen?
Verneem ik graag via e-mail p.vlaming@cnvvakmensen.nl Vanaf 17 augustus ben ik weer bereikbaar op 06 53295256. 
We wensen jullie, voor zover nog van toepassing, een goede vakantie en blijf gezond!

Mede namens Wilma Roelofs,
Peter Vlaming, bestuurder CNV Vakmensen