Al het nieuws

Cao Omroeppersoneel van start met voorstellen

Het is de bedoeling dat er bij de start van 2022 een nieuwe cao Omroeppersoneel is afgesloten. Onderhandelingen vergen natuurlijk wel tijd: vandaar dat wij op korte termijn het overleg willen starten.

Overleg op korte termijn

Vol goede moed gaan we binnenkort onderhandelen over een nieuwe cao. Na het laatste akkoord hebben we tussentijds contact gehad met werkgevers. De sfeer is goed te noemen. We vertrouwen er sneller uit te zijn dan in de voorgaande jaren. We willen een snellere doorstroming van tijdelijke naar vaste arbeidscontracten. Voor werkgevers is dit een gevoelig punt, voor ons ook.

Periodiek overleg

We zetten in op concrete afspraken en vinden het ook belangrijk om in gesprek te blijven. Vandaar dat wij een periodiek overleg willen afspreken om bijvoorbeeld de doorstroming structureel aan de orde te laten komen.

Wat vind jij van de voorstellen?

In de bijlage tref je onze voorstellen aan voor de nieuwe cao Omroeppersoneel. Graag vernemen we van jou wat je van de voorstellen vindt. Mis je iets, schroom dan niet contact met ons op te nemen via e-mail of telefonisch.

Mede namens Wilma Roelofs,

Peter Vlaming, bestuurder CNV Vakmensen

M 06 5329 5256 / p.vlaming@cnvvakmensen.nl