Wijzigingen in Sociaal Plan InsingerGilissen

Vorige week hebben we jullie geïnformeerd over het bereikte resultaat voor het Sociaal Plan voor InsingerGilissen in verband met de fusie met Quintet. Bij de stukken zat ook een factsheet waarin de afspraken vermeld staan.

Beëindigingsvergoeding
In de factsheet staat dat er rekening wordt gehouden met inkomsten van de medewerker uit sociale zekerheidsuitkeringen. We hebben hierover contact met jouw werkgever. Uit het gesprek met werkgever blijkt dat het absoluut niet de bedoeling is dat een eventuele WW-uitkering gekort wordt op de beeindigingsvergoeding. Het gaat er hierom dat een vergoeding nooit hoger is dan het maximale inkomensverlies van de medewerker tot aan de datum van zijn AOW-gerechtigde leeftijd.

RVU-toetsing
In geval van RVU-toetsing, wat relevant is als een medewerker op korte termijn de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, kan wel rekening worden gehouden met de sociale zekerheidsuitkeringen.
De RVU-vrijstelling is een afspraak uit het pensioenakkoord uit 2019. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat de regeling om eerder te stoppen met werken betrekking heeft op werknemers die binnen een paar jaar hun AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. Als het bedrag wat een medewerker mee krijgt te hoog is dan moet er door de werkgever een boete betaald worden. Dat willen we voorkomen. Daar zijn afspraken over gemaakt in het pensioenakkoord en daar moeten we ook hier rekening mee houden. Wat niet expliciet als positief punt staat vermeld in de factsheet is dat de berekeningswijze van de beeindigingsvergoeding positief is aangepast ten opzichte van het sociaal plan van 2017; in de berekening wordt nu ook een twaalfde deel van de gemiddelde performance bonus over de afgelopen drie jaar mee genomen.

De plaatsmakersregeling
In de factsheet staat dat de bruto-beeindigingsvergoeding maximaal het bedrag bedraagt dat de initieel boventallig verklaarde medewerker waarmee de vrijwillig boventallige medewerker heeft geruild, ontvangen zou hebben. Dit is een wijziging ten opzichte van het Sociaal Plan 2017 en dat was niet de bedoeling. Die zinsnede komt daarom te vervallen. De regeling blijft gelijk aan de plaatsmakersregeling in het Sociaal Plan van 2017.
Wij hopen dat we hiermee de ruis die ontstaan is hiermee weggenomen is.

Stemming
Misschien heb je al een stem uitgebracht op basis van de fact sheet Sociaal Plan die we je vorige week hebben gestuurd. We kunnen ons voorstellen dat je wellicht anders zou willen stemmen dan je al gedaan hebt, nu je deze nieuwe nieuwsbrief van ons hebt gelezen. We bieden je daarom de gelegenheid opnieuw je stem uit te brengen. Klik hier om opnieuw je stem uit te brengen over het  sociaal plan. Dat kun je doen tot en met 16 augustus. We beschouwen de stem die je nu uitbrengt, dus jouw nieuw uitgebrachte stem, als definitieve stem.

Mede names Hans Korver, De Unie en Duygu Akcay, FNV
Klazina Tulner, CNV Vakmensen
E k.tulner@cnvvakmensen.nl / M 06 2248 6274