Werkonderbreking voor goed pensioen

Op 18 maart hebben een aantal bonden een vakbondsactie op Schiphol voor een goed pensioen. Als beveiliger wordt je opgeroepen daaraan deel te nemen door middel van een werkonderbreking van 66 minuten.
Waarom roepen we op tot werkonderbreking ?
  • Werkenden moeten op tijd kunnen stoppen met werken.
  • De AOW-leeftijd moet nu direct worden bevroren.
  • Eerder kunnen stoppen dan de AOW-leeftijd moet mogelijk zijn. Werkgeverboetes op eerder stoppen met werken moeten van tafel. Afspraken moeten er komen hiervoor voor zware beroepen.
  • Je pensioen moet makkelijker kunnen meestijgen met de kosten van je levensonderhoud.
  • Bij het instellen van een nieuw systeem van pensioenopbouw kan het niet zo zijn dat dit leidt tot een pensioengat.
Van hoe laat tot hoe laat is de werkonderbreking ?
CNV Vakmensen roep haar leden werkzaam bij de beveiligingsbedrijven I-sec Nederland, G4S AS en Securitas TAS op Schiphol op tot een werkonderbreking op 18 maart 2019, van 12:30 uur tot 13:36 uur (66 minuten). Wij hebben de werkgevers hierover al geïnformeerd en er is veiligheidsoverleg gevoerd met Schiphol. Mochten er nog zaken wijzigen, dan informeren we je, anders is dit hoe de actie plaatsvindt.

Pensioenmanifestatie
Tegelijkertijd vindt er op Schiphol Plaza een pensioenmanifestatie plaats. Je kan je daarbij aansluiten. Als je (rooster)vrij bent kan je natuurlijk sowieso meedoen. Ook aan de vervolgactie:

Wat gebeurt en na de actie?

Je kan (als je vrij bent, hiervoor is geen werkonderbreking aangezegd) evt. ook naar Den Haag om verder te protesteren. Dan ziet het vervolgprogramma er als volgt uit:

13.45 uur vertrek bussen naar Den Haag (die worden geregeld)

15.00 uur programma op het Malieveld

15.30 uur mars door Den Haag

16.30 uur einde mars

17.00 vertrek bussen naar Schiphol

Wil je óók mee met de bus? Stuur dan een bericht naar pensioen@cnvvakmensen.nl ovv busvervoer Schiphol, dan melden wij je aan en bevestigen we je deelname. Vragen of opmerkingen over deze pensioendiscussie en hoe we tot een akkoord met het kabinet kunnen komen ? Ook daarvoor kan je terecht bij pensioen@cnvvakmensen.nl