Wederom melding van collectief ontslag IBM

IBM Nederland BV heeft ons een brief gestuurd waarin wordt meegedeeld dat er na eerdere ontslagen in februari nu weer 30 medewerkers ontslagen zullen worden. De werkgever heeft een sociaal plan afgesproken met de OR, CNV Vakmensen is niet betrokken geweest bij de totstandkoming hiervan.
Sociaal plan met OR niet bindend
CNV Vakmensen heeft bij een vorige ontslagronde geprobeerd om samen met IBM tot een goed sociaal plan te komen. Dit is toen niet gelukt omdat de belangen van de werkgever en de bonden, die namens de werknemers onderhandelden, te ver uit elkaar lagen. Wij zagen geen mogelijkheid meer om nader tot elkaar te komen en de werkgever heeft met OR een sociaal plan opgesteld. Dit sociaal plan is echter niet bindend, de OR heeft immers geen recht om bindende afspraken te maken voor alle werknemers. Dit betekent dat een werknemer niet gehouden kan worden aan de afspraken die er in het sociaal plan zijn gemaakt, hij moet er zelf akkoord mee gaan.

Wat kan CNV Vakmensen voor jou betekenen?
Omdat het sociaal plan met OR is afgesproken en niet met de bonden ben je niet direct gehouden aan gemaakte afspraken. En het kan natuurlijk voorkomen dat je het niets eens bent met sommige aspecten van het sociaal plan of dat je meer informatie wil over je rechten. In dat geval kan je je wenden tot CNV Vakmensen, wij zullen kijken of de bond je kan bijstaan om een betere regeling af te spreken. In de folder "Reorganisatie... en nu?" kan je lezen op welke manier CNV Vakmensen haar leden kan ondersteunen bij een reorganisatie.

Soraya Faez
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 43 61 65
E: s.faez@cnvvakmensen.nl


 

 

 

Downloads