Wat zijn de voorstellen van CNV Vakmensen voor de nieuwe cao van ABN AMRO?

Binnenkort start het overleg over een nieuwe cao voor de medewerkers van ABN AMRO. We vroegen je welke onderwerpen volgens jou in onze voorstellenbrief aan bod moeten komen. Thuiswerken (faciliteiten en vergoeding), werkdruk, de positie van oudere medewerkers (interne arbeidsmarkt bij de bank) en eerder kunnen stoppen met werken zijn de grootste topics. Verder stellen we voor het sociaal plan te verlengen voor de duur van 5 jaar, zodat de medewerkers die te maken krijgen met de gevolgen van de strategy review terug kunnen vallen op gelijke regelingen.
De inzet van CNV Vakmensen, voorstellenbrief
Je vindt de voorstellenbrief van CNV Vakmensen als bijlage bij dit bericht. Zoals je ziet, hebben we naast onze voorstellen ook een aantal vragen gesteld over de praktische uitvoering van de afspraken die tijdens het vorige cao-overleg zijn gemaakt.
De huidige cao is nog niet geëindigd; de cao loopt tot en met 31 december 2021.
Door Corona is er natuurlijk het een en ander veranderd ten opzichte van het najaar van 2019.
Toch is het altijd goed om ook stil te staan bij de gemaakte afspraken en vast te stellen hoe ver we daarmee zijn en of de afspraken wellicht moeten worden bijgesteld.

Sociaal plan
We stellen voor om het sociaal plan te verlengen voor de duur van 5 jaar. Zoals we allemaal weten zullen de gevolgen van de strategy review de komende jaren bekend worden. CNV Vakmensen vindt dat het niet uit moet maken op welk moment je een beroep moet doen op het sociaal plan.
Met de door ons nu voorgestelde termijn zou er voor alle medewerkers die hierop een beroep moeten doen, duidelijkheid zijn.

Onderhandelingsdata
Alvast ter informatie de data die we gepland hebben om met elkaar te onderhandelen.
Het gaat om 11 mei, 18 mei, 2 juni, 14 juni en 29 juni, 7 juli, 8 september en tenslotte 28 september.

Onderhandelingsdelegatie
De onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen bestaat uit Erik van der Hoven, Elvira van Koert, Kirsten Westerhoven, Ad de Jong, Carel Deden en Aletta Bulsink.

Jouw gegevens, mijncnv
In de afgelopen periode hebben we gemerkt dat een aantal leden de correspondentie nog per gewone post ontvangt. Prima als je dat zo wilt houden (al betekent dat altijd vertraging) maar wil je net als de meeste collega's liever per e-mail door ons worden geïnformeerd, pas je gegevens dan aan in ons ledenbestand. Dat kan heel eenvoudig op de website van CNV Vakmensen, contact, persoonlijke gegevens. Je komt dan op het Mijncnv-gedeelte van de website. Het wijst zich dan vanzelf.
Check sowieso de bij ons bekende gegevens en pas ze indien nodig aan.

Wij blijven je op de hoogte houden
In de komende tijd zul je regelmatig door ons worden geïnformeerd over de stand van zaken in het cao-proces. Heb je een vraag? Laat het ons vooral ook weten. Op die manier kunnen we zorgen dat we écht namens en voor jou aan het onderhandelen zijn.
Je kunt één van je collega's benaderen die lid is van de onderhandelingsdelegatie, maar je kunt mij ook een e-mail sturen via a.bulsink@cnvvakmensen.nl

Aletta Bulsink
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 47 18 88
E:  a.bulsink@cnvvakmensen.nl

Downloads