Wat vind jij van de nieuwe cao Reisbranche?

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad en er is veel en lang over gesproken. Met het eind in zicht werden we geconfronteerd met de effecten van Corona op de reisbranche, maar er is nu een onderhandelingsresultaat over de cao Reisbranche bereikt. Geef jouw mening hierover.

Modernisering cao
Zoals bekend waren we voortvarend aan de slag gegaan met de modernisering van de cao. Na meer dan een jaar onderhandelen was er eind februari 2020 nagenoeg overeenstemming over een nieuwe cao.
Toen kregen we te maken met de Covid-19, de coronacrisis en met alle negatieve gevolgen daarvan voor de Reissector! Maatregelen waardoor de reisbranche hard is geraakt. Desondanks hebben vakbonden er bij werkgevers op aangedrongen om de onderhandelingen over de cao voort te zetten. Daarbij wilde CNV Vakmensen extra aandacht voor de positie en arbeidsvoorwaarden van reisleiders in de cao.
Daar zijn we in geslaagd; we hebben dan ook een onderhandelingsresultaat bereikt. Over een aantal onderwerpen moest opnieuw onderhandeld worden. Dit heeft sommige afspraken (waaronder de financiële paragraaf) onder druk gezet maar er ligt nu wel een onderhandelingsresultaat waarover je over kan stemmen.

Stem over het onderhandelingsresultaat
Over het onderhandelingsresultaat vragen we je nu je stem uit te brengen. Klik hier om meteen digtiaal te stem uit te brengen.  Krijg je de nieuwsbrief per post, dan kun je met dit webadres op internet stemmen: https://bit.ly/3l4AKXP  

Concept-tekst van de cao in de bijlage
De cao heeft een looptijd van 1 september 2019 t/m 30 juni 2021. In de bijlage vind je de concepttekst van de cao. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • de volgorde van de cao is veranderd. In de vorige cao was het soms zoeken naar de juiste bepaling. Er is nu voor gekozen om bepalingen zo te clusteren dat er logische hoofdstukken ontstaan. Onder het thema "mijn inkomen" vind je alle bepalingen over inkomen en vergoedingen
  • in deze cao is geregeld dat werknemers die daarvoor in aanmerking komen, een beroep kunnen doen op het 3e ww-jaar. De maximale duur van de WW is normaal gesproken 24 maanden. Door middel van een speciale verzekering hebben we in deze cao geregeld dat de termijn wordt verlengd. Om in aanmerking te komen gelden wel bepaalde voorwaarden, waarover al in een eerder stadium door leden is gestemd
  • voor de functies van reisleider en reisbegeleider zijn duidelijke afspraken gemaakt over de minimale omvang van de arbeidsduur per dag en de daarbij passende beloning. Tevens zijn er voor deze functies afspraken gemaakt over een overblijfvergoeding en hoe te handelen als een reis wordt geannuleerd 
  • cao-partijen hebben de toeslag voor het werken op bijzondere uren versimpeld. In de vorige cao was er sprake van 4 verschillende toeslagpercentages (afhankelijk van tijdstip waarop je werkt), in de nieuwe cao hanteren we drie verschillende percentages
  • de vergoeding voor de beschikbaarheidsdienst is versimpeld
  • er is geen loonsverhoging overeengekomen tijdens de looptijd van de cao. Dit heeft alles te maken met de slechte (financiële) situatie van de ondernemingen in de reisbranche. CNV Vakmensen en FNV vinden het van groot belang dat desondanks een cao voor de Reisbranche wordt overeengekomen, waarin in ieder geval de positie van reisleiders en de WW-reparatie zijn geregeld.
Alvast bedankt voor het uitbrengen van jouw stem!

Kitty Huntjens,
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 47826877

Downloads