Al het nieuws

Waarom is er nog geen cao VGZ

Vorige week heb ik jullie geïnformeerd dat CNV Vakmensen voorlopig het cao-overleg met VGZ heeft opgeschort. In deze nieuwsbrief licht ik toe waarom het cao-overleg voorlopig is opgeschort.

Elk jaar stuurt VGZ als zorgverzekeraar strak op de premie om hiermee de concurrentie aan te kunnen gaan met de andere zorgverzekeraars. Dat is haar goed recht. Dit heeft er onder andere voor gezorgd dat VGZ in 2018 bijna 200.000 nieuwe verzekerden kon inschrijven. Hier mag VGZ en haar medewerkers trots op zijn. Naast een goede premie is het ook belangrijk dat de dienstverlening richting de verzekerden goed is, maar ook in de toekomst goed blijft.

Medewerkers van VGZ zijn een belangrijke stakeholder in het verlenen van deze dienstverlening richting de verzekerden. Elke dag leveren jullie als medewerkers een belangrijke bijdrage hierin. CNV Vakmensen vindt het belangrijk dat jullie bijdrage ook gewaardeerd wordt. Dit kan een compliment zijn, maar ook zeker een passend arbeidsvoorwaardenpakket.

Steeds vaker bereiken ons signalen dat het ook voor VGZ moeilijker wordt om aan geschikt en voldoende personeel te komen. Juist in een tijd van krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat het arbeidsvoorwaardenpakket niet alleen passend is, maar ook voldoende gelijkwaardig is met wat andere zorgverzekeraars aanbieden.

CNV Vakmensen en de andere vakbonden zijn van mening dat op basis van het laatste aanbod van VGZ voor een nieuwe cao, dit nog onvoldoende is. We hebben daarom aangegeven om eerst met de werknemers van VGZ te willen praten, voordat we de cao-onderhandelingen voortzetten.

Onder ‘Downloads’ vind je de bijlage ‘Toelichting afspraken en aanbod cao VGZ’ met een toelichting op gemaakte afspraken en het laatste bod van VGZ voor de nieuwe cao.

Ledenbijeenkomst
We proberen daarom een ledenbijeenkomst te organiseren op zowel de locatie in Arnhem als in Eindhoven. De voorlopige planning voor de bijeenkomsten zijn:

  • Arnhem op 7 november om 13.00 uur, en
  • Eindhoven op 7 november om 16.30 uur.

Zodra dit definitief is, zullen wij jullie hierover informeren.

Reageren
Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief willen reageren, neem dan contact met mij op. Mijn contactgegevens staan onder deze nieuwsbrief.

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 86 42 65
E: r.wonnink@cnvvakmensen.nl

Downloads