Voortgang overleg cao Zorgverzekeraars

Op 6 juli jl. is er weer een overleg geweest met de werkgevers over een nieuwe cao. Ook nu was pensioen het enige onderwerp waar we over gesproken hebben. Na de zomer gaan de gesprekken verder en dan zullen we ook over de andere cao-onderwerpen gaan praten.

Pensioen
Pensioen is een lastig onderwerp. We weten dat het bestuur van het pensioenfonds per 1 januari 2021 de premie fors zal gaan verhogen. Tot op heden hebben er twee opties op tafel gelegen, of voortzetting van de huidige regeling maar dan enigszins aangepast of een overgang naar een ander pensioenstelsel.

Een overgang naar een ander pensioenstelsel is ingrijpend. CNV Vakmensen is van mening dat een dergelijke overstap zorgvuldig moet gebeuren. Zeker ook nu landelijk overlegd wordt om het pensioenstelsel in z’n geheel te wijzigen. Wij zijn dan ook op dit moment geen voorstander om nu een overstap te maken naar een ander stelsel. Na de zomer gaan we met de werkgevers verder praten over hoe we de huidige regeling enigszins aangepast kunnen voortzetten.

Andere cao-onderwerpen
Tot op heden is er alleen gesproken over pensioen. Na de zomer gaan we ook met de werkgevers in gesprek over de andere cao-onderwerpen. De huidige cao loopt nog door tot eind september van dit jaar. We hopen nog steeds dat we voor de einddatum een akkoord kunnen bereiken over een nieuwe cao.

Vervolg
Het volgende cao-overleg is gepland op dinsdag 25 augustus. Mocht u nu met vakantie zijn of binnenkort op vakantie gaan, dan wens ik u een fijne vakantie toe!

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 82 46 65
E r.wonnink@cnvvakmensen.nl