Al het nieuws

Voortgang cao-overleg VGZ

Vorige week donderdag hebben we een tweede cao-overleg gehad met VGZ. Tijdens dit overleg hebben we uitgebreid gesproken over alle ingebrachte voorstellen. Via deze nieuwsbrief informeren we jullie over de voortgang.

Tijdens het bespreken van de voorstellen hebben we bij twee onderwerpen wat langer stilgestaan: extra verstrekkingen zorgverzekering en de individuele loonsverhoging.

Extra verstrekkingen zorgverzekering
Vorig jaar heeft VGZ al aangekondigd om per 1 januari 2020 te stoppen met de extra verstrekkingen. Hiervoor moet een alternatief komen. Op dit moment wordt onderzocht wat mogelijke alternatieve bestedingen hiervoor kunnen zijn. Ideeën hiervoor zullen worden getoetst bij groepen medewerkers.

Individuele salarisgroei
De individuele salarisgroei vindt jaarlijks plaats via de R&O-cyclus. Door de invoering van ‘Mijn Koers’ is er geen jaarlijkse beoordeling meer. Hierdoor zijn er nieuwe afspraken nodig voor de individuele salarisgroei. Op dit moment zijn we met VGZ in overleg over een nieuwe manier hoe de individuele salarisgroei zou kunnen plaatsvinden. Dit is de salarisgroei naast de collectieve loonsverhoging vanuit de cao.

Nieuwe wetgeving
Ook hebben we gekeken wat de gevolgen zijn van nieuwe wetgeving. We gaan doorpraten over de gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans (verhouding vaste versus flexibele medewerkers) en de Wet WIEG (geboorteverlof).

Volgend overleg
Het volgende overleg met VGZ is op woensdag 3 juli.


Robert Wonnink
Bestuurder
M 06 51 86 42 65
E r.wonnink@cnvvakmensen.nl