Voortgang cao-onderhandelingen VGZ

Op 30 april heeft CNV Vakmensen weer met VGZ gesproken over een nieuwe cao. Tijdens het overleg stonden twee onderwerpen centraal: hybride werken en het stimuleren van gezond gedrag. Op dit moment staan de onderhandelingen nog in het teken van het uitwisselen van informatie.

Hybride werken
Op dit moment werken jullie nog vanuit huis door de maatregelen die genomen zijn in verband met de uitbraak van het coronavirus. Veel werkgevers denken op dit moment na hoe de arbeidspatronen er na corona eruit zullen gaan zien. Ook VGZ denkt na aan veranderende arbeidspatronen na corona. De verwachting is dat werknemers ook ná corona vaker thuis zullen gaan werken. Het afgelopen jaar heeft VGZ al een aantal maatregelen genomen om het thuiswerken te vergemakkelijken. Dit is een mooi vertrekpunt voor de gesprekken over hybride werken na corona.

Stimuleren van gezond gedrag
VGZ heeft de ambitie om de gezondste werkgever van Nederland te willen zijn. Het is dan ook belangrijk dat gezond gedrag gestimuleerd wordt in de cao. Maar hoe doe je dat? In de verkenning kijken we nu naar mogelijkheden om bewegen te stimuleren.

Vervolg op 10 mei
Met bovenstaande twee onderwerpen zat de tijd al snel op. Op maandag 10 mei praten we verder met VGZ. Naast bovenstaande onderwerpen zullen we ook stilstaan bij de onderwerpen werkzekerheid en jouw ontwikkeling. Ook zullen we dan een eerste inhoudelijk overleg over de salarisverhoging hebben.

Vragen
Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben, neem dan contact met mij op. Mijn contactgegevens staan hieronder vermeld.

Robert Wonnink, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 86 42 65 / E r.wonnink@cnvvakmensen