Voorstellenbrief cao 2021 AZL Heerlen

Hierbij sturen we jullie de voorstellen die we in willen brengen bij de komende cao onderhandelingen.

Aan jullie het verzoek te reageren op deze voorstellen of aanvullingen te sturen indien je iets mist.

Dit kan tot en met vrijdag 25 september 2020 via e-mail p.vlaming@cnvvakmensen.nl of spreek Jeroen aan.

Mede namens Jeroen Bruinsma,

Peter Vlaming
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 53 29 52 56
E:  p.vlaming@cnvvakmensen.nl

Downloads