Voorstellen CNV Vakmensen cao PGGM 2021

Binnenkort begint het overleg voor een nieuwe cao PGGM. In deze brief staan namens CNV Vakmensen de voorstellen voor die cao. Daar is over gesproken met de leden tijdens de Teams meeting over beoordelen en belonen.
Op 4 november hebben we een ledenvergadering gehouden over de voorstellen van jullie werkgever over het onderwerp beoordelen en belonen. Het ging over het loskoppelen van beoordelen en belonen en de aanpassing van de salarisschalen/loongebouw. Tijdens die bijeenkomst bleek dat de leden van CNV Vakmensen niet positief waren over deze voorstellen. Er was kritiek op alle onderdelen, het loslaten van de beoordeling, maar ook op het aanpassen van de salarisschalen. De reacties per mail gaven hetzelfde beeld. Ook bij de andere bonden was er geen draagvlak voor de voorstellen van werkgever. CNV Vakmensen heeft aan PGGM laten weten dat wij geen mogelijkheid zien om gedurende de cao-onderhandelingen, op basis van de huidige voorstellen van PGGM, afspraken te maken over dit onderwerp. PGGM beraadt zich hoe zij verder willen met dit onderwerp.

CAO-voorstellen
Tijdens de ledenvergadering en met de kadergroep is gesproken over voorstellen voor de cao PGGM 2021. Het lijkt zo kort geleden dat de vorige cao is afgerond. De mooie afspraken die daar zijn gemaakt zijn door de Corona-crisis nog niet echt van de grond gekomen. Toch gaan we weer voorstellen doen.

Looptijd
Wij stellen een looptijd van een jaar voor, van 1-1-2021 tot en met 31-12-2021.

Loon
CNV Vakmensen stelt een loonsverhoging voor van 3,5% per 1 januari 2021.

Werkcode
Vorig jaar december is er in de financiële sector een werkcode flexibele arbeidsrelaties afgesproken. Meerdere financiële bedrijven hebben meegewerkt aan de inhoud van de code en onderschrijven deze code als de wijze waarop zij omgaan met flexibele arbeidsrelaties. CNV Vakmensen wil graag dat PGGM aansluit bij deze werkcode en zo het belang van deze groep nadrukkelijk onderschrijft. Juist ook in deze tijd zien we hoe kwetsbaar medewerkers in flexibele arbeidsrelaties zijn. Uit onderzoek door CNV Vakmensen in samenwerking met Maurice de Hond blijkt dat door de Coronacrisis 50% van de flexmedewerkers hun baan is verloren. Van de uitzendkrachten die nog wel werk hebben, zegt 49% fors minder betaald te krijgen omdat er minder werk is. 40% is bang om binnenkort zijn of haar baan te verliezen.In overleg willen we aan de slag met de implementatie van de werkcode in de cao. Hierbij kunnen we voortbouwen op bestaande afspraken in de cao. In dit proces vragen we specifiek aandacht voor de gelijke (financiële) positie en ontwikkelingskansen van de flexibele medewerkers binnen PGGM.

Thuis werken
Door de Corona-uitbraak zijn we ineens op een heel andere manier gaan werken. Waar thuiswerken in het verleden niet altijd mogelijk was, is het nu ineens de norm geworden (op een enkele uitzondering na). Onderzoeken laten zien dat veel werknemers (gedeeltelijk) thuis willen blijven werken na Corona. CNV Vakmensen wil graag afspraken maken over thuis werken. We denken hierbij aan het recht om ook na Corona 50% thuis te werken maar ook aan een thuiswerkvergoeding en de inrichting van de thuiswerkplek.

Rouw

CNV Vakmensen heeft een brochure gemaakt over rouw op de werkvloer; "hoe werkt rouw?" We willen het onderwerp graag onder de aandacht brengen. Rouwen is normaal gedrag van normale mensen. Het is goed om met elkaar na te denken hoe mensen na het verlies van een dierbare worden opgevangen op het werk.

Dit zijn de voorstellen die we als CNV Vakmensen willen doen. Als je nog aanvullende punten hebt voor de cao dan kun je die doorgeven aan: k.tulner@cnvvakmensen.nl

Klazina Tulner
bestuurder CNV Vakmensen
M : 06 - 2248 6274
E : k.tulner@cnvvakmensen.nl

Dirk Veldhuizen
kaderlid CNV Vakmensen