Voorstellen Cao NN namens CNV Vakmensen

De cao-onderhandelingen beginnen weer. Op basis van recente ontwikkelingen, de CNV Arbeidsvoorwaardennota en de uitslag van een ledenenquete doet CNV Vakmensen voorstellen.
Start cao-onderhandelingen
Op 17 september aanstaande beginnen de cao-onderhandelingen met het toelichten van de verschillende voorstellenbrieven. CNV Vakmensen heeft op basis van recente ontwikkelingen (de coronacrisis), de arbeidsvoorwaardennota van CNV Vakmensen, maar zeker ook gebaseerd op de uitslag van de ledenenquete een voorstellenbrief naar NN gestuurd. De andere vakorganisaties en NN zullen ook hun voorstellenbrieven delen. Die worden toegelicht op de 1e onderhandelingsdag.

Voorstellen CNV Vakmensen
Hoewel er een coronacrisis is, heeft NN daar niet zoveel last van als andere bedrijven. Wel is thuiswerken steeds normaler geworden. In onze voorstellen  wordt daarmee rekening gehouden.  De officiele voorstellenbrief is bijgevoegd. In het kort zijn dit de voorstellen:
1.  Omdat thuiswerken normaler is geworden willen wij afspraken maken over hoe om te gaan met het faciliteren van thuiswerken en wat dat betekent voor het reizen en de vergoedingen daarvoor.
2. Tijd blijkt een schaars goed te zijn in elke levensfase. Wij willen burn out voorkomen en stellen daarom voor om langzamerhand toe te werken naar een 30-urige werkweek.
3. Werkgeluk  zal wat CNV Vakmensen betreft een normaal gespreksonderwerp moeten worden. Niet het verlagen van werkdruk maar het stimuleren van motivatie en bevlogenheid zal het gesprek moeten worden tijdens gesprekken in zowel het team als met leidinggevenden. Wij zijn bereid om met NN te onderzoeken hoe dat bij NN vorm kan krijgen.
4. Ontwikkeling blijft een belangrijk onderwerp bij NN. Wij willen een concrete afspraak maken dat 80% van de banen die bij NN ontstaan worden ingevuld door interne medewerkers. Dat zal betekenen dat NN aangeeft welke competenties daarvoor nodig zijn. Als medewerker kan je je dan daarvoor op een goede manier ontwikkelen.
5. Diversiteit is voor elk bedrijf belangrijk. Zo ben je een afspiegeling van de maatschappij. Daar willen wij een concrete afspraak over maken.
6. NN is een van de ondertekenaars van de werkcode. De werkcode heeft tot doel om vaste medewerkers en flexmedewerkers meer naar elkaar toe te brengen qua arbeidsvoorwaarden. Graag willen wij daar concrete afspraken over maken
7. Financiele waardering is ook belangrijk. CNV Vakmensen stelt het volgende voor:
- een loonsverhoging van 4% per jaar
- een eenmalige uitkering van 1% per jaar
- voor eindeschalers een eenmalige uitkering van 3% per jaar.
8. Ook willen wij afspraken maken om de positie van CNV Vakmensen te verbeteren, zoals maand van de vakbond.

Hoe nu verder?
Na de toelichting van de voorstellenbrieven op de 1e overlegdatum zullen wij jou inlichten over de reactie op onze voorstellen en over de voorstellen van NN. Daarna zijn er een aantal onderhandelingsdata gepland. Natuurlijk houden wij je daarvan op de hoogte.

Nog vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je terecht bij Ike Wiersinga of Martijn den Heijer.

Ike Wiersinga: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
Martijn den Heijer: m.denheijer@cnvvakmensen.nl
Bestuurders CNV Vakmensen

Downloads