Verbeterde afspraken met VGZ over pensioenregeling

De afgelopen periode heeft CNV Vakmensen een aantal keren met VGZ gesproken over de pensioenregeling. Door de lage rente dreigde de pensioenopbouw vanaf 2021 fors verlaagd te worden. Door nieuwe afspraken te maken hebben we enigszins een verbetering weten te realiseren.

Pensioenregeling
In 2017 is met VGZ afspraken gemaakt over een pensioenregeling tot eind 2021. Eén van de afspraken die we met VGZ in 2017 hebben gemaakt, is dat VGZ niet meer dan 22,7% van de gemaximeerde loonsom aan pensioenpremie betaald. Sinds we deze afspraken hebben gemaakt, is de rente verder gedaald. De rente is op dit moment zo laag dat vanaf 2021 niet meer de maximale pensioenopbouw ingekocht kan worden. SBZ Pensioen heeft berekend dat op basis van de maximale premie en de lage rente er in 2021 rond de 1% aan pensioenopbouw ingekocht kan worden.

Verbeterde afspraken
Een verlaging van de pensioenopbouw naar rond de 1% vond CNV Vakmensen een ongewenste situatie. Wij hebben er dan ook op aangedrongen dat ondanks dat de afspraken over pensioen tot eind 2021 waren afgesproken, we graag met VGZ in gesprek wilde over de pensioenregeling. Ook VGZ wilde met ons in gesprek om de gevolgen voor de pensioenregeling te bespreken. Met VGZ zijn we het volgende overeengekomen:

De huidige regeling die eind 2021 afloopt, wordt met een jaar verlengd tot eind 2022;
-    Bovenop de maximumpremie van 22,7% van de gemaximeerde loonsom, betaalt VGZ
     in 2021 en 2022 minimaal EUR 1,6 miljoen extra aan pensioenpremie;
-    De premie voor de toeslagreserve van 2,85% wordt volledig aangewend voor de opbouw
     van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen;
-    Begin 2021 starten we gezamenlijk met een onderzoek naar een pensioenregeling
     die past binnen het nieuwe pensioenstelsel.

Door deze afspraken is het mogelijk om in 2021 een pensioenopbouw te realiseren van 1,275%. Onder “downloads” vind je twee documenten. De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat en een toelichting op de verbeterde pensioenafspraken.

Stemmen
Het laatste woord is nu aan jullie. Door de verbeterde afspraken zal de cao op dit onderdeel aangepast moeten worden. Voordat we dat kunnen doen, mogen jullie ons laten weten wat jij van de verbeterde afspraken vindt.
Klik hier om meteen digitaal te stemmen
Stemmen kan tot en met zondag 20 december. Krijg je de nieuwsbrief per post, dan kun je met dit volgende webadres jouw stem op internet uitbrengen: https://bit.ly/3gRWXHd
We begrijpen dat dit kort dag is, maar SBZ Pensioen heeft ons laten weten dat zij uiterlijk op maandag 21 december van VGZ willen vernemen of de pensioenregeling aangepast moet worden.

Samen sterker!
Jij bent al lid van CNV Vakmensen. Als lid van CNV Vakmensen mag je meepraten over jouw arbeidsvoorwaarden. Misschien wil je collega ook meepraten over de arbeidsvoorwaarden. Maak je collega dan lid, samen staan we sterker! Zeker nu. Als jij een nieuw lid aanwerft, ontvang je een VVV-cadeaubon t.w.v. € 12,50. Jouw collega betaalt in het eerste jaar geen contributie, dit komt voor rekening van VGZ. Zo profiteer zowel jij als je collega van deze actie.
Voor meer informatie kijk op http://www.cnv-ledenwerven.nl/.

Robert Wonnink, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 86 42 65 / E r.wonnink@cnvvakmensen.nl

 

Downloads