Update voortgang samenvoeging Aegon en a.s.r.

De voorbereidingen van de samenvoeging van Aegon met a.s.r. zijn in volle gang. Daarnaast loopt er een proces waarbij een bedrijfsonderdeel van a.s.r. over gaat naar Aegon.

De vakorganisaties zijn met a.s.r. en Aegon Nederland in gesprek over het samengaan van a.s.r. en Aegon Nederland en de integratie van het pakket aan arbeidsvoorwaarden. Onderdeel van dat pakket zijn de cao, pensioenen, personeelsregelingen en de sociale plannen.

Samenvoeging arbeidsvoorwaarden

Doel van de gesprekken is om het arbeidsvoorwaardenpakket van de medewerkers van Aegon te integreren in die van a.s.r. waarbij de rechten van de Aegon medewerkers gerespecteerd worden. Uitgangspunt is: je houdt wat je hebt. De afspraken die worden gemaakt worden vastgelegd in een arbeidsvoorwaardenprotocol dat van toepassing wordt voor de collega’s van Aegon Nederland op het moment dat ze bij a.s.r. in dienst komen. Als medewerker van Aegon Nederland ontvang je voor de werkgeversfusie een overzicht waarin staat wat je nu hebt, wat je straks krijgt en wat het verschil is.

Sociaal plan en cao

Na de fusie blijven de sociale plannen van Aegon en a.s.r. voor bepaalde tijd van kracht. Na de fusie zal er een sociaal plan worden opgesteld voor de nieuwe organisatie. Na de fusie zullen ook de cao’s worden samengevoegd zodat er één cao komt voor alle medewerkers van de nieuwe a.s.r. organisatie.

Vervolg

Volgens de planning wordt 1 juli a.s. de overname van Aegon door a.s.r. afgerond. Per 1 oktober 2023 worden de organisaties samengevoegd. Voor 1 juli 2023 moeten er een protocol zijn opgesteld waarin de afspraken m.b.t. de overgang van arbeidsvoorwaarden zijn geregeld. De periode van 1 juli 2023 tot 1 oktober 2023 hebben a.s.r. en Aegon nodig om praktisch de zaken in te regelen. Voor 1 juli 2023 zullen wij de leden informeren over de afspraken in het protocol. Tot die tijd zal ik de leden informeren over de voortgang. Als je tussentijds vragen hebt dan kun je mij altijd bellen of mailen.


Mede namens de kaderleden,

Henk Jongsma
Bestuurder CNV Vakmensen
h.jongsma@cnvvakmensen.nl
06-22383073