Update over DTL contracten

Hierbij weer even een update over de DTL contracten. Als het goed is hebben de meeste van jullie nu mailcontact/ een gesprek gehad met je OM-er over het DTL contract om de bestaande knelpunten te bespreken. Wij zijn benieuwd hoe deze gesprekken zijn verlopen.
De meest gestelde vragen van de afgelopen weken die nog open (kunnen) zijn hieronder vetgedrukt, we voorzien deze onderwerpen van een korte laatste stand van zaken:

1)   Het gemiddeld aantal uren per week: in je contract hoort het juiste aantal uren te staan, dit betekent het aantal uren dat je gemiddeld in een periode van 3 maanden werkt onder normale omstandigheden. Dit artikel kan blijven staan of het wordt gewijzigd. Het gaat erom dat er per loonperiode minimaal wordt betaald op basis van gemiddeld aantal uren per week. In de praktijk voorzien we geen problemen ten opzichte van de loonbetaling.

2)   Groeimodel versus vast model: hierover heeft G4S Aviation reeds aan CNV Vakmensen aangegeven dat de werknemers het model kunnen houden zoals ze deze hadden voor 3 december 2020.

3)   Overwerk: artikel 4.3, parttimers hoeven niet over te werken: in beginsel is deze bepaling inderdaad in strijd met de cao, in geval van parttimers. In dit geval kunnen deze werknemers gewoon verwijzen naar de CAO, ongeacht het feit dat deze bepaling is opgenomen in hun arbeidscontract. Voor fulltimers heeft deze bepaling geen wijzigingen tot gevolg, omdat zij al op grond van de cao verplicht kunnen worden om overwerk te verrichten.

4)   Mocht je toch niet geschikt zijn voor DTL werk, wat dan? In dit geval zijn de normale regels van toepassing. Een werkgever moet eerst aantonen dat er sprake is van disfunctioneren. Vervolgens moet er sprake zijn van een verbetertraject. Ten slotte is een werkgever verplicht om te kijken naar alle redelijke herplaatsingsmogelijkheden. Ervan uitgaande dat de oorspronkelijke functie van Teamleider daadwerkelijk is komen te vervallen en derhalve niet meer bestaat, is een terugkeergarantie in deze functie feitelijk dus niet mogelijk.

5)   Wijziging van standplaats. Volgens artikel 2.3 is in beginsel Schiphol de overeengekomen standplaats. Dit kan wel op grond van artikel 2.4 worden gewijzigd. In artikel 2.4 (werken op andere locatie) onder sub b staat dat dit echter alleen mag na een belangenafweging en in overleg met de werknemer. Het is volgens CNV geen onredelijke bepaling.

6)   Salaris/ toepassing afbouwregeling, het salaris willen wij verhogen voor de DTL medewerkers, zie hiervoor de CNV Vakmensen cao voorstellen inclusief het voorstel voor de nieuwe DTL functie.

7)   Arbeidstijden, deze horen hetzelfde te blijven, zie de CNV Vakmensen visie hiervoor over de contractwisseling.

8)   Verbod op nevenwerkzaamheden. Dit is meestal al in het huidige arbeidscontract opgenomen. Een werkgever moet altijd belang hebben bij een dergelijk beding. Dit is iets anders dan een concurrentiebeding, dat in beginsel pas na einde dienstverband werking heeft. Overigens is een concurrentiebeding verboden volgens de cao.

9)   Eenzijdig wijzigingsbeding. Deze bepaling lijkt nieuw te zijn. Op grond van deze bepaling mag G4S eenzijdig de arbeidsvoorwaarden wijzigen, maar dan moet er wel een zwaarwegend bedrijfsbelang zijn. Overigens kan G4S ook de arbeidsvoorwaarden wijzigen, wanneer deze bepaling niet is opgenomen in het arbeidscontract. Een werknemer moet namelijk op basis van de rechtspraak een redelijk voorstel van zijn werkgever accepteren. Aangezien deze verplichting ook kan bestaan zonder een eenzijdig wijzigingsbeding, kan G4S deze bepaling wellicht gewoon schrappen. Uiteraard geldt deze redenering ook andersom, dus ook voor de werknemers, in de zin dat het niet onredelijk is.

Erik Maas
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M: 06 51 60 21 45 en 030-7511007 
E: e.maas@cnvvakmensen.nl
E: info@cnv.nl