Update CNV Vakmensen: beveiliging Schiphol

Bij CNV Vakmensen zijn de afgelopen weken veel nieuwe signalen binnengekomen rondom de Schiphol beveiliging die we graag met jullie delen. Beveiligers op Schiphol maken zich zorgen over de toenemende drukte op de luchthaven. Het is vaak hutje mutje in de rij voor de controles. Beveiligers zijn er absoluut niet gerust op hoe het er nu aan toegaat, zeker nu de deltavariant rondwaart.

Beveiligers geven aan echt hutje mutje te werken en hebben het idee dat er heel veel passagiers weer vlak bij elkaar lopen. Beveiligers kunnen onvoldoende afstand houden van de passagiers en collega’s.

Veilige werkplek in de knel

Vanwege de eerdere versoepelingen zijn er nu veel meer vakantievluchten en is het in korte tijd veel drukker geworden op de luchthaven. Hierdoor is Schiphol in allerijl aan het opschalen. Intussen gaat wel de deltavariant rond. Daarom vindt CNV Vakmensen dat Schiphol weer snel nieuwe maatregelen moet treffen, want de berichten zijn zorgelijk.

Beveiligers geven bij CNV Vakmensen aan dat het loslaten van een deel van de eerdere corona-instructies teveel nieuwe risico’s met zich meebrengen. Een tijdlang zijn er, ook op ons aandringen, strengere werkinstructies geweest om het aantal contactmomenten tussen beveiligers en passagiers te verminderen en besmettingen te voorkomen. Bijvoorbeeld minder snel overgaan tot fouilleren en een maximaal aantal beveiligers in de lounge. Dat heeft goed gewerkt. Maar we zien nu dat Schiphol sommige andere werkinstructies weer heeft aangepast.

Een veilige werkplek voor de beveiligers komt door de deltavariant in de knel. Zeker gezien de volle rijen, met passagiers die vaak dicht op elkaar staan. Passagiers kunnen na het inchecken de ruimte weer opzoeken. Maar voor de beveiligers is dat anders. Zij zitten continu in die drukte. Daar komt bij dat afgelopen tijd veel nieuwe beveiligers aan de slag zijn gegaan. Zij kunnen nog niet alle taken uitvoeren, wat voor extra druk zorgt bij de beveiligers die al langer rondlopen.

Hygiëne

Beveiligers geven bij CNV Vakmensen aan dat bakken, aanraakpunten en schermen op dit moment op sommige plekken onvoldoende worden schoongemaakt. Ook worden de posten, lounges en wc’s niet altijd goed schoongemaakt. Hygiëne is heel belangrijk bij het tegengaan van besmettingen, dus ook hiervoor willen we opnieuw aandacht vragen.

Afstandsregel is – gezien de oprukkende deltavariant – te snel overboord gegaan

Een terugkerend issue op de luchthaven is de afstandsregel. Schiphol moet zich officieel houden aan de 1,5 meter afstand, maar heeft een wettelijke ontheffing voor de check-in, security en boarding. Wat CNV Vakmensen betreft brengt de deltavariant een nieuwe urgentie met zich mee en zijn er hernieuwde maatregelen nodig, lees: zoals eerder ook golden tijdens lockdowns in 2020/ 2021 rondom bijvoorbeeld de 1,5 meter.

Daarnaast zijn de meeste stickers op de grond inmiddels ook al weggehaald zo geven beveiligers aan, dat vinden we als CNV Vakmensen zorgelijk en niet passen bij de huidige penibele situatie.

Aandacht en actie nodig van Schiphol

CNV Vakmensen zou graag van Schiphol meer aandacht willen en nieuwe beschermende maatregelen voor de beveiligers. Zeker na de miskleun van het kabinet, met een veel te optimistische inschatting van de situatie, moet ook Schiphol volgens CNV Vakmensen ontzettend op de qui vive zijn.

Oproep aan Schiphol

CNV Vakmensen ziet een aantal mooie verbetermogelijkheden. Zo zou een betere spreiding van de passagiers over de luchthaven enorm helpen naast meer afstand in de rijen. Ook het openen van meer lanes, met meer beveiligers zou bijdragen aan een veiligere werkplek voor beveiligers. De bezetting is nu vaak te krap, wat voor onveilige situaties zorgt. Het kan op verschillende plekken beter. Op de M-pier bijvoorbeeld zijn de lanes heel dicht op elkaar gezet, waardoor beveiligers vaak rug aan rug staan en minimale afstand tot collega’s hebben. Ook groepen beveiligers die starten met hun dienst of klaar zijn klonteren nog te vaak samen waardoor onnodige besmettingsrisico’s kunnen ontstaan.

CNV Vakmensen heeft Schiphol de aanbevelingen van CNV Vakmensen gestuurd en opgeroepen om deze de komende tijd zoveel als mogelijk in de praktijk te brengen. 

We houden jullie op de hoogte. Mocht jij nieuwe signalen hebben, laat het dan aan CNV Vakmensen weten via info@cnv.nl. 

Blijf gezond!

Erik Maas, e.maas@cnvvakmensen.nl
Erik Honkoop, e.honkoop@cnvvakmensen.nl